Lista kodów błędu (wszystkie usługi w chmurze)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w usłudze w chmurze, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cc003

Przyczyna

Folder w usłudze w chmurze został usunięty lub ma zmienioną nazwę.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, i określ folder, w którym ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz. Następnie kliknij przycisk [Ponów próbę] wyświetlony pod kodem błędu.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cc004

Przyczyna

Nie określono usługi w chmurze w profilu, którego używasz.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, i określ usługę w chmurze, w której ma zostać zapisany zeskanowany obraz. Następnie kliknij przycisk [Ponów próbę] wyświetlony pod kodem błędu.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cc005

Przyczyna

Plik, który miał mieć zmienioną nazwę, został usunięty.

Rozwiązanie

Zeskanuj ponownie dokument.

B11Jc001

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Jc002

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Jc003

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli skanowałeś dokument, który został wklejony do arkusza lub dokumentu umieszczonego w arkuszu (nośnym), wyjmij dokument z arkusza lub arkusza (nośnego) i zeskanuj go ponownie.

Jeśli skanowałeś dokument, który został wklejony do arkusza lub dokumentu umieszczonego w arkuszu nośnym, wyjmij dokument z arkusza lub arkusza nośnego i zeskanuj go ponownie.

B11Jc004

Przyczyna

Usiłowano załadować plik inny niż formatu PDF.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, wybierz [PDF (*.pdf)] jako format pliku.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Jc005

Przyczyna

Podjęto próbę przekazania pliku PDF zawierającego wiele stron.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, wybierz [PDF (z podziałem na strony) (*.pdf)] jako format pliku.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Jc006

Przyczyna

Nie udało się przekazać zeskanowanego obrazu do usługi w chmurze.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Jc007

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Jc008

Przyczyna

Usiłowano załadować plik inny niż formatu JPEG.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i wybierz [JPEG (*.jpg)] jako format pliku.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Jc009

Przyczyna

Pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona.

Rozwiązanie

Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić pamięć, po czym spróbuj ponownie.