Aktualizowanie oprogramowania układowego w ScanSnap Home

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe skanera ScanSnap, aby dodać nowe funkcje lub poprawić istniejące funkcje i wydajność roboczą. Po ukazaniu się nowszej wersji oprogramowania układowego otrzymasz powiadomienie z aplikacji ScanSnap Home.

UWAGA
 • Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, musisz mieć dostęp do Internetu.

 • Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie wykonuj poniższych operacji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych oprogramowania sprzętowego.

  • Wyłącza skaner ScanSnap

  • Rozłączenie skanera ScanSnap z komputerem za pomocą wyjęcia kabla USB ze skanera ScanSnap lub komputera lub zmiany ustawień sieci Wi-Fi.

 • Nie wyłączaj skanera ScanSnap ani nie wyjmuj kabla USB podczas aktualizacji oprogramowania układowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych oprogramowania sprzętowego.

WSKAZÓWKA
 • Sprawdzenie z wyprzedzeniem najnowszych informacji na temat oprogramowania sprzętowego umożliwia podjęcie decyzji co do konieczności aktualizacji oprogramowania.

  Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z tutaj.

  Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z tutaj.

 • Jeśli używasz oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap, zastosuj również najnowsze aktualizacje do tego oprogramowania. Szczegóły można znaleźć w Aby zaktualizować oprogramowanie.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Aktualizuj].
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie [Aktualizacja oprogramowania układowego skanera ScanSnap], które się pojawi.

Rozpoczyna się aktualizacja oprogramowania układowego.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
 3. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  WSKAZÓWKA
  • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

 4. Kliknij przycisk [Aktualizuj].
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie [Aktualizacja oprogramowania układowego skanera ScanSnap], które się pojawi.

Rozpoczyna się aktualizacja oprogramowania układowego.