Wyszukiwanie rekordów danych zawartości za pomocą określonego znacznika

Wyszukuj rekordy danych zawartości zarządzane za pomocą aplikacji ScanSnap Home, zawężając wyszukiwanie za pomocą określonego znacznika.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz folder, w którym wyszukujesz rekordów danych zawartości w widoku listy folderów.

  Aby odszukać wszystkie rekordy danych zawartości, którymi można zarządzać w ScanSnap Home, wybierz folder [Komputer]. Zwróć uwagę, iż folder [Kosz] jest wyłączony z wyszukiwania.

 3. Z listy, która pojawi się po kliknięciu Szukaj na pasku narzędzi wybierz [Znacznik].
 4. Wprowadź znacznik do wyświetlonego klucza wyszukiwania.
 5. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Rekordy danych zawartości znalezione przy pomocy określonego znacznika są wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz folder, w którym wyszukujesz rekordów danych zawartości w widoku listy folderów.

  Aby odszukać wszystkie rekordy danych zawartości, którymi można zarządzać w ScanSnap Home, wybierz folder [Mac]. Zwróć uwagę, iż folder [Kosz] jest wyłączony z wyszukiwania.

 3. Z listy, która pojawi się po kliknięciu Szukaj na pasku narzędzi wybierz [Znacznik].
 4. Wprowadź znacznik do wyświetlonego klucza wyszukiwania.
 5. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Rekordy danych zawartości znalezione przy pomocy określonego znacznika są wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości.