Wyszukiwanie rekordów danych zawartości za pomocą określenia opcji wyszukiwania

Wyszukuj rekordy danych zawartości zarządzane za pomocą aplikacji ScanSnap Home, określając opcje wyszukiwania, takie jak tytuł, data, znacznik i typ dokumentu.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz folder, w którym wyszukujesz rekordów danych zawartości w widoku listy folderów.

  Aby odszukać wszystkie rekordy danych zawartości, którymi można zarządzać w ScanSnap Home, wybierz folder [Komputer]. Zwróć uwagę, iż folder [Kosz] jest wyłączony z wyszukiwania.

 3. Z listy, która pojawi się po kliknięciu Szukaj na pasku narzędzi wybierz opcję wyszukiwania.
 4. Wprowadź słowo kluczowe do wyświetlonego klucza wyszukiwania.

  Jeśli jako opcję wyszukiwania wybrano [Data], określ typ daty i okres, w jakim ma się odbyć wyszukiwanie.

 5. Naciśnij klawisz [Enter] na klawiaturze.

  Aby określić kilka opcji wyszukiwania, powtórz procedurę z kroków od 3 do 5.

Rekordy danych zawartości znalezione przy pomocy klucza wyszukiwania są wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz folder, w którym wyszukujesz rekordów danych zawartości w widoku listy folderów.

  Aby odszukać wszystkie rekordy danych zawartości, którymi można zarządzać w ScanSnap Home, wybierz folder [Mac]. Zwróć uwagę, iż folder [Kosz] jest wyłączony z wyszukiwania.

 3. Z listy, która pojawi się po kliknięciu Szukaj na pasku narzędzi wybierz opcję wyszukiwania.
 4. Wprowadź słowo kluczowe do wyświetlonego klucza wyszukiwania.

  Jeśli jako opcję wyszukiwania wybrano [Data], określ typ daty i okres, w jakim ma się odbyć wyszukiwanie.

 5. Naciśnij klawisz [Return] na klawiaturze.

Rekordy danych zawartości znalezione przy pomocy klucza wyszukiwania są wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości.