Skanowanie dokumentów w kliku partiach w celu utworzenia pojedynczego obrazu skanowania

Skanując dokumenty w liczbie większej niż można załadować do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, jeśli podzielisz dokumenty na kilka partii i będziesz je skanować w trybie ciągłym, możesz utworzyć pojedynczy obraz skanowania, który będzie zawierał wszystkie dokumenty.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 3. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 4. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 5. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 6. Określ metodę podawania.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie normalne lub Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania, wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] na panelu dotykowym to Skanowanie normalne lub Skanowanie ręczne, wybierz [Skanowanie ciągłe] na ekranie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po naciśnięciu ikony.

  Kiedy ikona ustawienia trybu podawania wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] w oknie skanowania to Skanowanie normalne, wybierz [Skanowanie ciągłe] w oknie [Ustawienie trybu podawania] wyświetlanym po kliknięciu tej ikony.

 7. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa). Załaduj podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap.

  Załaduj dokumenty zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, a tylną skierowaną w Twoją stronę. Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
  • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

   Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

   Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

   Ładowanie dokumentów

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

   Ustawianie prowadnic bocznych
   UWAGA
   • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

    W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

    Wyciąganie podpórki dokumentów
   • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

  • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

   Włóż dokument do podajnika ręcznego.

   Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu
   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

 8. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

  W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
 9. Naciśnij przycisk [Scan], aby skanować dokumenty. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan].
 10. Po zeskanowaniu załadowanych dokumentów, załaduj kolejną partię dokumentów do podajnika papieru ADF (pokrywa).

  Patrz kroki 5 do 6.

  Patrz kroki 7 do 8.

  Patrz kroki 6 do 7.

 11. Po zakończeniu skanowania załaduj następne dokumenty lub włóż następny dokument do skanera ScanSnap i naciśnij przycisk [Scan].

  Powtarzaj krok 7 aż do zeskanowania wszystkich dokumentów.

  Aby poznać szczegóły dotyczące sposobu ładowania dokumentów lub wkładania dokumentu, zapoznaj się z krokiem 5.

  Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego.

  WSKAZÓWKA
  • Aby rozpocząć skanowanie ręczne, naciskając przycisk [Scan] po włożeniu dokumentu do podajnika ręcznego, wyczyść pole wyboru [Automatycznie skanuj drugi i kolejne arkusze podczas skanowania ciągłego] w zakładce [Otwór ścieżki powrotu] w Okno [Opcja podawania], gdy konfigurujesz ustawienia dla profilu.

   Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

 12. Naciśnij przycisk [Scan], aby skanować dokumenty. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan].

  Powtarzaj kroki 8 i 9 aż do zeskanowania wszystkich dokumentów.

  Powtarzaj kroki 10 i 11 aż do zeskanowania wszystkich dokumentów.

  Powtarzaj kroki 9 i 10 aż do zeskanowania wszystkich dokumentów.

  WSKAZÓWKA
  • Możesz zmienić metodę podawania, naciskając na ekranie ikonę ustawienia trybu podawania, w celu sprawdzenia, czy należy kontynuować skanowanie.

   Skanując następujące typy dokumentów, zmień ustawienie trybu podawania na [Skanowanie ręczne].
   • Dokumenty złożone na pół

   • Koperty

   • Dokumenty z dołączonymi karteczkami samoprzylepnymi

   • Dokumenty o wielu arkuszach nakładających się na siebie, takie jak papier przebitkowy

   • Dokumenty o długich stronach, takie jak długie rachunki

   • Karty plastikowe

 13. Naciśnij przycisk [Zakończ]. W oknie ScanSnap Home, wyświetlony jest komunikat "Załaduj następny dokument." Kliknij przycisk [Zakończ skanowanie]. W oknie aplikacji ScanSnap Home, gdzie wyświetlany jest komunikat "Załaduj następny dokument." kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap, aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA