Skanowanie dokumentu o długiej stronie

Można skanować dokumenty o długości do 3 000 mm (118,11 in.). Można skanować dokumenty o długości do 863 mm (34 in.).

Długość dokumentu, jaki można zeskanować różni się, w zależności od ustawienia [Jakość obrazu] w ustawieniach skanowania i liczby bitów systemu operacyjnego używanego komputera.

Długość dokumentu, który można zeskanować, różni się w zależności od ustawienia dla parametru [Jakość obrazu] w ustawieniach skanowania.

Jakość obrazu (*1) Długość dokumentu
Auto
Dla OS 32-bit

863 mm (34 in.)

Dla OS 64-bit

3 000 mm (118,11 in.) (*1)(*2)

863 mm (34 in.)

Normalna
Lepsza
Najlepsza
Doskonała (*2)(*3) 360 mm (14,17 in.)
*1:

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, jeśli w ustawieniach skanowania dla [Jakość obrazu] wybrano [Normalna] lub [Lepsza], można skanować dokumenty o długich stronach.

Jeśli wybrano opcję [Automatycznie wykrywa typ dokumentu jako "Dokumenty", "Wizytówki", "Rachunki" lub "Zdjęcia" i skanuje dokument z odpowiednimi ustawieniami skanowania] w [Wykrywanie typu dokumentu], to, czy dokumenty o długich stronach będą skanowane, czy nie, zależy od ustawienia skonfigurowanego dla [Jakość obrazu] w zakładce [Dokumenty] w [Ustawienia skanowania]. Obrazy utworzone z zeskanowanych dokumentów są zapisywane jako "Dokumenty" dla typu dokumentu, bez względu na ustawienie wprowadzone w [Wykrywanie typu dokumentu] i typu dokumentu nie można zmienić.

*1:*2:

Po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud długość dokumentu, który można zeskanować zależy od ustawienia skonfigurowanego dla [Strona skanowania] w ustawieniach skanowania.

 • Jednostronnie: 1 726 mm (67,95 in.)

 • Jednostronnie: 1 117 mm (43,98 in.)

 • Dwustronnie: 863 mm (33,98 in.)

Aby zeskanować tylko jedną stronę dokumentu, określ typ dokumentu dla [Wykrywanie typu dokumentu] w ustawieniach skanowania. Jeśli wybierzesz ustawienie automatycznego wykrywania dokumentu, skanowane będą obydwie strony dokumentu.

*2:*3:

Nie wyświetla się, gdy wybrano profil powiązany z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

UWAGA
 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go, aby go włączyć.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
 3. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 4. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 5. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 6. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 7. Załaduj tylko jeden dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa). Załaduj tylko jeden dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap.

  Załaduj dokument zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, a tylną skierowaną w Twoją stronę. Przytrzymaj dokument ręką, aby nie wypadł z podajnika papieru ADF (pokrywa).

  Załaduj dokument zadrukowaną stroną do góry i górną częścią do podajnika. Przytrzymaj dokument ręką, aby nie wypadł z podajnika papieru ADF (pokrywa).

  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
  Ładowanie dokumentu
 8. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

  W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem.

  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  UWAGA
  • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

   W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

   Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

   Wyciąganie podpórki dokumentów
  • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

 9. Aby zeskanować dokumenty, przytrzymaj przycisk [Scan] przez co najmniej 3 sekundy na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Aby zeskanować dokument, przytrzymaj przycisk [Scan] przez co najmniej 3 sekundy aż przycisk zacznie migać na niebiesko. Aby zeskanować dokument, przytrzymaj przycisk [Scan] przez co najmniej 3 sekundy aż przycisk zacznie migać na niebiesko.
  UWAGA
  • Aby kontynuować skanowanie, załaduj kolejny dokument do skanera ScanSnap po wyświetleniu komunikatu "Załaduj następny dokument." na panelu dotykowym. Jeśli załadujesz następny dokument podczas, gdy na panelu dotykowym wyświetla się "Skanowanie", skanowanie rozpocznie się natychmiast, co może doprowadzić do przekrzywienia skanowanego dokumentu.

   Jeśli podczas skanowania dokumenty ulegną przekrzywieniu, mogą wystąpić następujące problemy:

   • Może brakować części zeskanowanego obrazu

   • W zeskanowanym obrazie wystąpią przekrzywione linie

   • Rozmiar zeskanowanego dokumentu będzie się różnić od rozmiaru oryginału

   • Występują zakleszczenia papieru

  WSKAZÓWKA
  • Możesz zmienić metodę podawania, naciskając na ekranie ikonę ustawienia trybu podawania, w celu sprawdzenia, czy należy kontynuować skanowanie.

   W celu skanowania wielu arkuszy dokumentów, takich jak papier biurowy, zmień tryb podawania na [Skanowanie ciągłe].

  UWAGA
  • Skanując dokument o długiej stronie przytrzymuj go, aby uniknąć jego przekrzywienia podczas podawania. Podawanie dokumentu w sposób przekrzywiony może spowodować jego uszkodzenie.

   Wspomaganie podawania dokumentu
 10. Naciśnij przycisk [Zakończ]. W oknie ScanSnap Home, wyświetlony jest komunikat "Załaduj następny dokument." Kliknij przycisk [Zakończ skanowanie]. W oknie aplikacji ScanSnap Home, gdzie wyświetlany jest komunikat "Załaduj następny dokument." kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap, aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA