Zapisywanie obrazów utworzonych z zeskanowanych dokumentów w folderze

Po sprawdzeniu obrazów dokumentów zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap możesz określić nazwę pliku i folderu jako miejsca docelowego zapisu i zapisać obrazy.

Nawet folder, który nie wyświetla się w widoku listy folderów w aplikacji Okno główne ScanSnap Home można określić jako miejsce docelowe zapisu dla skanowanych obrazów.

Zeskanowane obrazy zapisywane są jako pliki PDF lub JPEG w określonym przez Ciebie folderze.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokument jest wysuwany, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 3. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 4. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 5. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

  Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

  Umieszczanie podkładki
 6. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 7. W Ekran główny na panelu dotykowym z listy profili wybierz [Scan to Folder]. Z listy profili wybierz [Scan to Folder].
  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

  • Jeśli chcesz zmodyfikować bieżący profil, aby określić folder do zapisania skanowanego obrazu po zeskanowaniu dokumentu, wybierz [Scan to Folder] dla [Wyślij do] w oknie Okno [Edytuj profile] aplikacji ScanSnap Home.

   Jeśli chcesz zmodyfikować bieżący profil, aby określić folder do zapisania skanowanego obrazu po zeskanowaniu dokumentu, wybierz [Scan to Folder] dla [Wyślij do] w Okno [Edytuj profile].

   Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu.

  • Jeśli na liście profili nie wyświetla się [Scan to Folder], utwórz nowy profil w aplikacji ScanSnap Home. Tworząc profil, wybierz [Scan to Folder] dla profilu szablonu.

   Jeśli na liście profili nie wyświetla się [Scan to Folder], utwórz nowy profil. Tworząc profil, wybierz [Scan to Folder] dla profilu szablonu.

   Szczegóły można znaleźć w Tworzenie nowego profilu.

 8. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap. Załaduj podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry. Umieść dokumenty w obszarze skanowania skanera ScanSnap.

  Załaduj dokument tekstem do dołu i górną stroną do podajnika, a tyłem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów
  Ładowanie dokumentów

  Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

  Wkładanie dokumentu
  Wkładanie dokumentu
  Umieszczanie dokumentu
  WSKAZÓWKA
  • Skaner ScanSnap może skanować dokumenty o różnych rozmiarach.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące wkładania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące wkładania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące wkładania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Umieszczanie dokumentu.

  WSKAZÓWKA
  • Skaner ScanSnap może skanować dokumenty o różnych rozmiarach.

   Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

  • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

   Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

   Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

   Ładowanie dokumentów

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

   Ustawianie prowadnic bocznych
   UWAGA
   • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

    W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

    Wyciąganie podpórki dokumentów
   • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

  • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

   Włóż dokument do podajnika ręcznego.

   Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu
   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

 9. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

  W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
  Ustawianie prowadnic bocznych
 10. Aby zeskanować dokumenty, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan], aby skanować dokumenty. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

  Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

  Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

  UWAGA
  • Podczas skanowania dokumentów nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani żadnym przedmiotem. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

  • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentami podczas ich skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

 11. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
 12. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
 13. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

  Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

  Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   

  WSKAZÓWKA
 14. Podaj tytuł i zapisz miejsce docelowe zapisu dla rekordu danych zawartości kiedy wyświetli się Okno [Scan to Folder] ScanSnap Home. Podaj tytuł i zapisz miejsce docelowe zapisu dla rekordu danych zawartości kiedy wyświetli się Okno [Scan to Folder] ScanSnap Home.

  Jeśli obok pola wprowadzania wyświetli się Sugestie tytułów dla [Określ tytuł] lub [Określ folder docelowy], możesz wybrać tytuł lub miejsce docelowe zapisu z listy, która pojawi się po kliknięciu Sugestie tytułów.

  WSKAZÓWKA
  • W oknie [Scan to Folder] możesz zmienić orientację stron, usunąć niepotrzebne strony lub wyświetlić okno przeglądarki aplikacji ScanSnap Home, w celu edycji obrazu przed jego zapisaniem.

  • Domyślnym folderem wyświetlanym w [Określ folder docelowy] jest folder określony przez Ciebie dla opcji [Zapisz do] w oknie [Edytuj profile].

  • Kiedy dla miejsca docelowego zapisu zostanie podany folder, którym nie zarządzana aplikacja ScanSnap Home dla zeskanowanych obrazów, rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów nie będą wyświetlane w Widok listy rekordów danych zawartości w oknie głównym.

  • W oknie [Scan to Folder] możesz zmienić orientację stron lub usunąć niepotrzebne strony.

  • Domyślnym folderem wyświetlanym w [Określ folder docelowy] jest folder określony przez Ciebie dla opcji [Zapisz do] w oknie [Edytuj profile].

  • Kiedy dla miejsca docelowego zapisu zostanie podany folder, którym nie zarządzana aplikacja ScanSnap Home dla zeskanowanych obrazów, rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów nie będą wyświetlane w Widok listy rekordów danych zawartości w oknie głównym.

   

  WSKAZÓWKA
  • Domyślnym folderem wyświetlanym w [Określ folder docelowy] jest folder określony przez Ciebie dla opcji [Zapisz do] w oknie [Edytuj profile].

  • Kiedy dla miejsca docelowego zapisu zostanie podany folder, którym nie zarządzana aplikacja ScanSnap Home dla zeskanowanych obrazów, rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów nie będą wyświetlane w Widok listy rekordów danych zawartości w oknie głównym.

 15. Kliknij przycisk [Zapisz].

Obrazy utworzone z zeskanowanych dokumentów są zapisywane w określonym przez Ciebie folderze.

Kiedy dla miejsca docelowego zapisu określisz folder, który jest zarządzany w aplikacji ScanSnap Home, zeskanowany obraz będzie można sprawdzić w widoku listy rekordów danych zawartości w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Aby nie wyświetlać rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanego dokumentu, w widoku listy rekordów danych zawartości, w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home wybierz następujące ustawienie dla [Typ] w [Zarządzanie opcjami] w oknie [Edytuj profile].

  Komputer (Skanuj do pliku)

  Mac (Skanuj do pliku)

   

 • Jeśli obrazy utworzone z zeskanowanych dokumentów zawsze zapisujesz w tym samym folderze, określ folder do zapisywania skanowanych obrazów dla [Zapisz do] w oknie [Edytuj profile] i wybierz [Brak (Skanuj do pliku)] dla [Wyślij do].

 • Po zakończeniu procesu skanowania dokumentów możesz otrzymać powiadomienie na komputer, dotyczące typu dokumentu dla rekordów danych zawartości i miejsca docelowego zapisu zeskanowanych obrazów.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.