Skanowanie dokumentów, umieszczając dwa dokumenty jednocześnie lub umieszczając następny dokument podczas skanowania bieżącego

Podczas skanowania dokumentów o małym rozmiarze, takich jak wizytówki, rachunki lub pocztówki za pomocą skanera ScanSnap, możesz włożyć dwa dokumenty jednocześnie lub włożyć do skanera drugi dokument podczas skanowania pierwszego. Te metody skanowania określa się mianem skanowania podwójnego.

Dokumenty można wkładać na dwa różne sposoby:

 • Wkładanie dwóch dokumentów jednocześnie do skanera ScanSnap

  Jak wkładać dokumenty (skanowanie podwójne)
  Jak wkładać dokumenty (skanowanie podwójne)
 • Wkładanie następnego dokumentu podczas skanowania bieżącego

  Jak wkładać dokumenty (skanowanie podwójne)
  Jak wkładać dokumenty (skanowanie podwójne)
UWAGA
 • Kiedy w ustawieniach skanowania dla rozmiaru papieru wybierzesz opcję inną niż [Automatyczne wykrywanie], funkcja podwójnego skanowania zostanie wyłączona.

 • Użyj opcji skanowania podwójnego, aby zeskanować dokument w następujących zakresach. Jeśli jeden z następujących zakresów zostanie przekroczony, wystąpi błąd długości i na zeskanowanym obrazie może zabraknąć części dokumentu.

  • Długość dokumentu, jaka może zostać zeskanowana

   863 mm (34 in.) (355,6 mm (14 in.) jeśli w ustawieniach jakości obrazu wybrano opcję [Doskonała])

  • Liczba możliwych do zeskanowania dokumentów

   20 arkuszy

 • Jeśli podczas bieżącego skanowania kontynuujesz skanowanie, umieszczając następny dokument, przycisk [Scan/Stop] zacznie migać szybciej jeśli długość skanowania przekroczy 650 mm (26 in.). W takim wypadku odczekaj do zakończenia skanowania, nie umieszczając w podajniku kolejnych dokumentów. Po zakończeniu skanowania włóż następny dokument. Kolejne skanowanie rozpocznie się automatycznie.

 1. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
 2. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 3. Na Ekran główny panelu dotykowym wybierz profil z listy profili. Z listy profili wybierz profil.

  Możesz utworzyć nowy profil lub zmodyfikować ustawienia profilu, zgodnie z celem skanowania dokumentów.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap.

  WSKAZÓWKA
  • W przypadku, gdy kilku użytkowników korzysta z jednego urządzenia ScanSnap, upewnij się, nie został wybrany profil utworzony na innym komputerze.

   Możesz się przełączyć do listy profili, na której wyświetlane są wyłącznie profile utworzone na komputerze, który używa skanera ScanSnap.

   Szczegóły można znaleźć w Zmiana użytkowników w celu wyświetlania własnych profili użytkowników.

 4. Włóż dokumenty prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

  Ułóż każdy dokument na środku lewej połowy i na środku prawej połowy sekcji podawania, w odległości co najmniej 10 mm (0,39 in.) od siebie. Upewnij się, że dokumenty zostały wprowadzone do skanera ScanSnap i że są prawidłowo przytrzymywane.

  Wkładanie dokumentów (skanowanie podwójne)
  Wkładanie dokumentów (skanowanie podwójne)
  UWAGA
  • Jeśli skanujesz następujące dokumenty z otwartą prowadnicą wyjściową, może dojść do zakleszczenia papieru i uszkodzenia dokumentów. Skanuj następujące dokumenty z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

   • Gruby papier (80 g/m2 [20 lb] lub cięższy)

   • Pocztówki

   • Wizytówki

   Zamykanie prowadnicy wyjściowej
   Zamykanie prowadnicy wyjściowej
 5. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

  Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

 6. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

Obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu zostaje zapisany w folderze, określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA