Skanowanie dwustronnych wizytówek

Zeskanuj przednią, a następnie tylną stronę dwustronnej wizytówki za pomocą skanera ScanSnap, aby importować pojedynczy rekord danych zawartości wizytówki.

 1. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
 2. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

   

 3. Wybierz [Wizytówki] z listy profili.
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli na liście profili nie wyświetla się [Wizytówki], utwórz nowy profil. Tworząc nowy profil, wybierz [Wizytówki] jako profil szablonu.

   Szczegóły można znaleźć w Tworzenie nowego profilu.

 4. Wybierz stronę skanowania dokumentu.

  Kiedy ikona ustawienia strony skanowania wyświetlana z prawej strony przycisku [Scan] w oknie skanowania to Jednostronnie, wybierz [Dwustronnie] w oknie [Ustawienia strony], wyświetlanym po kliknięciu tej ikony.

 5. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną przednią dokumentu skierowaną do góry.
  UWAGA
  • Jeśli skanujesz wizytówkę z otwartą prowadnicą wyjściową, może dojść do zakleszczenia papieru i uszkodzenia wizytówki. Skanuj wizytówkę z zamkniętą prowadnicą wyjściową.

   Zamykanie prowadnicy wyjściowej
   Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  • Włóż jeden dokument jednorazowo. Wykonując skanowanie podwójne (dwa dokumenty są umieszczone i skanowane jednocześnie lub wkładany jest jeden dokument, podczas gdy drugi jest właśnie skanowany w skanerze ScanSnap) na dwustronnej wizytówce, zeskanowanych obrazów dwustronnej wizytówki nie można połączyć w jeden rekord danych zawartości.

  WSKAZÓWKA
  • Kiedy w profilu, dla rozmiaru dokumentu określono [Wizytówka (90 × 55 mm, 55 × 90 mm)], upewnij się, że wkładasz dokument, przykładając go do lewej strony sekcji podawania.

   Wyrównywanie dokumentu
   Wyrównywanie dokumentu
 6. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie przedniej strony dokumentu.
 7. Kiedy wyświetli się polecenie "Odwróć dokument i włóż go.", odwróć dokument i włóż go do skanera ScanSnap.
 8. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obraz utworzony z przedniej i tylnej strony zeskanowanego dokumentu zostanie zapisany jako pojedynczy rekord danych zawartości w folderze określonym dla [Zapisz do] w profilu.

WSKAZÓWKA