Ręczne zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze (przy pomocy ScanSnap Cloud)

Po zeskanowaniu dokumentów za pomocą skanera ScanSnap, zapisz ręcznie zeskanowane obrazy (które oczekują na serwerze ScanSnap Cloud) w usłudze w chmurze.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

WSKAZÓWKA
 • W usłudze w chmurze można za jednym razem zapisać wiele obrazów o tym samym typie dokumentu dla rekordów danych zawartości, które nawiązały połączenie z tą samą usługą w chmurze.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. Z widoku listy folderów wybierz folder [Zaczekaj, aby wysłać] w folderze [Chmura].
 4. Z Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać w usłudze w chmurze.

  Jeśli zapisujesz wiele obrazów w rekordach danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 5. W komunikacie, który wyświetli się w widoku rekordu danych zawartości kliknij przycisk [Przekaż].

Obrazy zostaną wysłane do usługi w chmurze i przeniesione do folderu [Wysłane] w widoku listy folderów.

Obrazy zostaną zapisane w usłudze w chmurze, ustawionej w profilu, który został użyty podczas skanowania dokumentów.

 1. Wyświetl Okno główne (używając ScanSnap Cloud) oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Chmura, który wyświetli się obok przycisku [Scan] w górnej części okna głównego, aby przełączyć widok okna głównego.
 3. Z widoku listy folderów wybierz folder [Zaczekaj, aby wysłać] w folderze [Chmura].
 4. Z Widok listy rekordu danych zawartości (używając ScanSnap Cloud) wybierz rekord danych zawartości z obrazem, który chcesz zapisać w usłudze w chmurze.

  Jeśli zapisujesz ręcznie wiele obrazów w rekordach danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 5. W komunikacie, który wyświetli się w widoku rekordu danych zawartości kliknij przycisk [Przekaż].

Obrazy zostaną wysłane do usługi w chmurze i przeniesione do folderu [Wysłane] w widoku listy folderów.

Obrazy zostaną zapisane w usłudze w chmurze, ustawionej w profilu, który został użyty podczas skanowania dokumentów.