Przenoszenie rekordu danych zawartości / folderu

Przenieś rekord danych zawartości lub folder do innego folderu w aplikacji ScanSnap Home.

Rekordy danych zawartości lub foldery, które można przenosić, to te, które znajdują się w poniższym folderze.

 • Folder [ScanSnap Home]

 • Folder, który został przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz rekord danych zawartości lub folder do przeniesienia.

  Możesz wybrać rekord danych zawartości w Widok listy rekordów danych zawartości oraz folder w widoku listy folderów.

  Jeśli przenosisz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. Przeciągnij i upuść wybrany rekord danych zawartości lub folder do folderu docelowego.
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy rekord danych zawartości lub folder jest przekazywany z oryginalnego folderu do folderu docelowego, w którym istnieje już rekord danych zawartości lub folder o tej samej nazwie, mają miejsce następujące operacje.

   • Kiedy istnieje rekord danych zawartości o tej samej nazwie

    Tytuł przekazanego rekordu danych zawartości otrzymuje trzycyfrowy numer seryjny. Liczba cyfr wzrośnie w miarę potrzeby, kiedy numer seryjny przekroczy trzy cyfry.

    Przykład: Title_001.xxx

   • Kiedy folder o tej samej nazwie istnieje

    Foldery o tej samej nazwie są scalane, a rekordy danych zawartości z oryginalnego folderu są przenoszone do folderu docelowego.

Wybrany rekord danych zawartości lub folder został skopiowany do folderu, do którego go przeciągnąłeś i upuściłeś.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz rekord danych zawartości lub folder do przeniesienia.

  Możesz wybrać rekord danych zawartości w Widok listy rekordów danych zawartości oraz folder w widoku listy folderów.

  Jeśli przenosisz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Przeciągnij i upuść wybrany rekord danych zawartości lub folder do folderu docelowego.
  WSKAZÓWKA
  • Kiedy rekord danych zawartości lub folder jest przekazywany z oryginalnego folderu do folderu docelowego, w którym istnieje już rekord danych zawartości lub folder o tej samej nazwie, mają miejsce następujące operacje.

   • Kiedy istnieje rekord danych zawartości o tej samej nazwie

    Tytuł przekazanego rekordu danych zawartości otrzymuje trzycyfrowy numer seryjny. Liczba cyfr wzrośnie w miarę potrzeby, kiedy numer seryjny przekroczy trzy cyfry.

    Przykład: Title_001.xxx

   • Kiedy folder o tej samej nazwie istnieje

    Foldery o tej samej nazwie są scalane, a rekordy danych zawartości z oryginalnego folderu są przenoszone do folderu docelowego.

Wybrany rekord danych zawartości lub folder został skopiowany do folderu, do którego go przeciągnąłeś i upuściłeś.