Importowanie rekordów danych zawartości

Zaimportuj rekordy danych zawartości, które zostały wyeksportowane za pomocą ScanSnap Home.

Rekordy danych zawartości, które zostały wyeksportowane z innego komputera można również importować.

UWAGA
 • Jeśli na komputerze, z którego wyeksportowałeś rekordy danych zawartości zainstalowano pakiet OCR, zainstaluj ten sam pakiet OCR na komputerze, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości (które wyeksportowałeś).

  Jeśli pakiet OCR nie został zainstalowany, podczas procesu rozpoznawania tekstu na obrazach w zaimportowanych rekordach danych zawartości znaki mogą nie być prawidłowo rozpoznawane.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Plik] w menu [Import/Eksport], aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 3. Wybierz [Importuj rekordy danych zawartości] i kliknij przycisk [Dalej].
 4. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w oknie [Importuj rekordy danych zawartości], aby wybrać plik (*.sswa) do zaimportowania.
 5. Kliknij przycisk [Dalej].
 6. Wybierz folder, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości i kliknij przycisk [Dalej].

  Po określeniu folderu, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości, w oknie, które się pojawi, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać folder, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości.

 7. Kliknij przycisk [Importuj].

Rekordy danych zawartości zostaną zaimportowane do określonego folderu.

Historię importu możesz sprawdzić w [Zaimportowane rekordy danych] w widoku listy folderów.

WSKAZÓWKA
 • Po zakończeniu importu, gdy wyświetli się komunikat informujący, że nie udało się zaimportować niektórych rekordów danych zawartości lub znaczników, przyczyna problemu może być następująca:

  • W przypadku rekordów danych zawartości

   • Na dysku, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości nie ma wystarczającej przestrzeni

    Sprawdź przestrzeń na dysku, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości, zwolnij odpowiednią przestrzeń dyskową usuwając niepotrzebne pliki, po czym spróbuj ponownie.

   • Niepowodzenie dostępu do folderu, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości

    Jeśli folderem, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości jest folder sieciowy, być może tymczasowo brak jest połączenia z tym folderem.

    Sprawdź status swojego środowiska sieciowego i spróbuj ponownie.

  • W przypadku znaczników

   Jeśli liczba znaczników ustawionych w rekordach danych zawartości zarządzanych w aplikacji ScanSnap Home przekracza 10 000, które ustawiono dla rekordów danych zawartości jakie chcesz importować, zostanie pominięta i nie zostanie zawarta w importowane rekordy danych zawartości.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz [Plik] na pasku menu [Import/Eksport], aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 3. Wybierz [Importuj rekordy danych zawartości] i kliknij przycisk [Dalej].
 4. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w oknie [Importuj rekordy danych zawartości], aby wybrać plik (*.ssma) do zaimportowania.
 5. Kliknij przycisk [Dalej].
 6. Wybierz folder, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości i kliknij przycisk [Dalej].

  Po określeniu folderu, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości, w oknie, które się pojawi, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać folder, do którego chcesz importować rekordy danych zawartości.

 7. Kliknij przycisk [Importuj].

Rekordy danych zawartości zostaną zaimportowane do określonego folderu.

Historię importu możesz sprawdzić w [Zaimportowane rekordy danych] w widoku listy folderów.

WSKAZÓWKA
 • Po zakończeniu importu, gdy wyświetli się komunikat informujący, że nie udało się zaimportować niektórych rekordów danych zawartości lub znaczników, przyczyna problemu może być następująca:

  • W przypadku rekordów danych zawartości

   • Na dysku, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości nie ma wystarczającej przestrzeni

    Sprawdź przestrzeń na dysku, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości, zwolnij odpowiednią przestrzeń dyskową usuwając niepotrzebne pliki, po czym spróbuj ponownie.

   • Niepowodzenie dostępu do folderu, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości

    Jeśli folderem, do którego chcesz zaimportować rekordy danych zawartości jest folder sieciowy, być może tymczasowo brak jest połączenia z tym folderem.

    Sprawdź status swojego środowiska sieciowego i spróbuj ponownie.

  • W przypadku znaczników

   Jeśli liczba znaczników ustawionych w rekordach danych zawartości zarządzanych w aplikacji ScanSnap Home przekracza 10 000, które ustawiono dla rekordów danych zawartości jakie chcesz importować, zostanie pominięta i nie zostanie zawarta w importowane rekordy danych zawartości.