Eksport rekordów danych zawartości

Eksportuj folder z rekordami danych zawartości utworzonymi z zeskanowanych dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.

Foldery, które można eksportować, to folder [ScanSnap Home] lub foldery zawarte w folderze [ScanSnap Home].

Eksportując rekordy danych zawartości, możesz przenieść folder [ScanSnap Home] do innego komputera lub utworzyć kopię zapasową folderu [ScanSnap Home].

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Plik] w menu [Import/Eksport], aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 3. Wybierz [Eksportuj rekordy danych zawartości] i kliknij przycisk [Dalej].
 4. W oknie [Eksportuj rekordy danych zawartości] wybierz folder, który chcesz wyeksportować i kliknij przycisk [Dalej].
 5. Przestrzeń na dysku wymagana do eksportu folderu zostanie obliczona automatycznie.

  Możesz pominąć ten proces, klikając przycisk [Pomiń].

 6. Po pojawieniu się okna używanego do określenia miejsca docelowego zapisu pliku, który chcesz wyeksportować, kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz folder dla miejsca docelowego zapisu.
 7. Kliknij przycisk [Eksportuj].

Rekordy danych zawartości zostaną wyeksportowane do określonego przez Ciebie folderu jako plik (*.sswa).

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz [Plik] na pasku menu [Import/Eksport], aby wyświetlić okno [Import/Eksport].
 3. Wybierz [Eksportuj rekordy danych zawartości] i kliknij przycisk [Dalej].
 4. W oknie [Eksportuj rekordy danych zawartości] wybierz folder, który chcesz wyeksportować i kliknij przycisk [Dalej].
 5. Przestrzeń na dysku wymagana do eksportu folderu zostanie obliczona automatycznie.

  Możesz pominąć ten proces, klikając przycisk [Pomiń].

 6. Po pojawieniu się okna używanego do określenia miejsca docelowego zapisu pliku, który chcesz wyeksportować, kliknij przycisk [Przeglądaj] i wybierz folder dla miejsca docelowego zapisu.
 7. Kliknij przycisk [Eksportuj].

Rekordy danych zawartości zostaną wyeksportowane do określonego przez Ciebie folderu jako plik (*.ssma).