Usuwanie rekordu danych zawartości / folderu

Usuń rekord danych zawartości lub folder, który jest zarządzany w ScanSnap Home.

UWAGA
UWAGA
 • Po usunięciu rekordu danych zawartości lub folderu znajdującego się w folderze sieciowym, rekordy danych zawartości nie są przenoszone do [Kosz] ale zostają całkowicie usunięte.

WSKAZÓWKA
 • Nie można usunąć następujących folderów:

  • Folder [Komputer]

  • Folder [ScanSnap Home]

 • Aby usunąć folder lokalny lub sieciowy, który jest przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home, cofnij przypisanie tego folderu.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w folder, który chcesz usunąć, wybierz [Cofnij przypisanie folderu], aby go usunąć z widoku listy folderów.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz rekord danych zawartości lub folder do usunięcia.

  Możesz wybrać rekord danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości oraz folder w widoku listy folderów.

  Jeśli usuniesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości lub wybrany folder, wybierz [Przenieś do kosza] lub [Usuń].
 4. Jeśli wyświetli się komunikat potwierdzenia, zapoznaj się z nim i kliknij przycisk [Tak].

Wybrany rekord danych zawartości lub folder zostanie usunięty z okna głównego.

WSKAZÓWKA
 • Aby przywrócić lub całkowicie usunąć rekordy danych zawartości przeniesione do [Kosz], postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Wybierz folder [Kosz] w widoku listy folderów.

  2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości do przywrócenia lub usunięcia.

  3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości, wybierz [Przywróć dane] lub [Usuń].

UWAGA
 • Po usunięciu rekordów danych zawartości lub folderów znajdujących się w folderze sieciowym, rekordy danych zawartości nie są przenoszone do [Kosz] ale zostają całkowicie usunięte.

WSKAZÓWKA
 • Nie można usunąć następujących folderów:

  • Folder [Mac]

  • Folder [ScanSnap Home]

 • Aby usunąć folder lokalny lub sieciowy, który jest przypisany jako folder do zarządzania w ScanSnap Home, cofnij przypisanie tego folderu.

  W menu, które się pojawi po kliknięciu w folder, który chcesz usunąć naciskając jednocześnie klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Cofnij przypisanie folderu], aby go usunąć z widoku listy folderów.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz rekord danych zawartości lub folder do usunięcia.

  Możesz wybrać rekord danych zawartości w widoku listy rekordów danych zawartości oraz folder w widoku listy folderów.

  Jeśli usuniesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Usuń wybrany rekord danych zawartości lub folder.
  • Aby usunąć rekord danych zawartości

   1. Kliknij rekord danych zawartości, jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Przenieś do kosza] lub [Usuń] w menu, które się pojawi.

   2. Jeśli wyświetli się komunikat potwierdzenia, zapoznaj się z nim i kliknij przycisk [Usuń].

   WSKAZÓWKA
   • Aby przywrócić lub całkowicie usunąć rekordy danych zawartości przeniesione do [Kosz], postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

    1. Wybierz folder [Kosz] w widoku listy folderów.

    2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości do przywrócenia lub usunięcia.

    3. Kliknij rekord danych zawartości jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Przywróć dane] lub [Usuń] w menu, które się pojawi.

  • Aby usunąć folder

   1. Kliknij folder jednocześnie naciskając klawisz [control] i wybierz [Usuń] w menu, które się pojawi.

   2. Zapoznaj się z komunikatem potwierdzenia i kliknij przycisk [Usuń].

Wybrany rekord danych zawartości lub folder zostanie usunięty z okna głównego.