Kopiowanie rekordu danych zawartości

Skopiuj rekord danych zawartości do innego folderu w ScanSnap Home.

Rekord danych zawartości można skopiować do folderu,w folderze [Komputer], w widoku listy folderów okna głównego.

WSKAZÓWKA
 • Folderów nie można skopiować.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości do skopiowania.

  Jeśli kopiujesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. Przytrzymując klawisz [Ctrl], przeciągnij i upuść wybrany rekord danych zawartości do folderu docelowego w widoku listy folderów.

Wybrany rekord danych zawartości został skopiowany do folderu, do którego go przeciągnąłeś i upuściłeś.

Skopiuj rekord danych zawartości do innego folderu w ScanSnap Home.

Rekord danych zawartości można skopiować do folderu,w folderze [Mac], w widoku listy folderów okna głównego.

WSKAZÓWKA
 • Folderów nie można skopiować.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości do skopiowania.

  Jeśli kopiujesz wiele rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 3. Przytrzymując klawisz [command polecenie], przeciągnij i upuść wybrany rekord danych zawartości do folderu docelowego w widoku listy folderów.

Wybrany rekord danych zawartości został skopiowany do folderu, do którego go przeciągnąłeś i upuściłeś.