Tworzenie nowego folderu w ScanSnap Home

Utwórz nowy folder, który będzie zarządzany w aplikacji ScanSnap Home w widoku listy folderów, w oknie głównym.

Możesz utworzyć folder w folderze [ScanSnap Home] lub w folderze przypisanym jako folder do zarządzania w aplikacji ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [ScanSnap Home] w folderze [Komputer] w widoku listy folderów.
 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy folder, wybierz [Utwórz nowy folder].
 4. Zmień nazwę nowego folderu według własnych potrzeb.

Nowy folder zostanie utworzony w [ScanSnap Home], który wybrałeś w widoku listy folderów.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Wybierz [ScanSnap Home] w folderze [Mac] w widoku listy folderów.
 3. W menu, które pojawi się, gdy klikniesz folder jednocześnie przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, wybierz [Utwórz nowy folder].
 4. Zmień nazwę nowego folderu według własnych potrzeb.

Nowy folder zostanie utworzony w [ScanSnap Home], który wybrałeś w widoku listy folderów.