Aby edytować obraz

WSKAZÓWKA
 • Nie można edytować obrazów w rekordach danych zawartości w folderze [Chmura] wyświetlanych po kliknięciu Chmura na pasku narzędzi w oknie głównym. W folderze [Chmura] wyświetlane są rekordy danych zawartości, zapisywane na serwerze ScanSnap Cloud.

  Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Obrazy w rekordzie danych zawartości, którymi zarządza się w ScanSnap Home, można edytować w oknie przeglądarki.

Obrazy w formacie PDF lub JPEG można edytować w oknie przeglądarki. Jednak, w przypadku obrazów w formacie PDF, można edytować tylko obrazy dokumentów zeskanowanych przy pomocy skanera ScanSnap.

Możesz wyświetlić okno przeglądarki w następujący sposób:

 • Wyświetlając okno przeglądarki w Okno główne

  W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości zawierającego obraz, który chcesz edytować.

  WSKAZÓWKA
  • Okno przeglądarki można również wyświetlić, klikając dwukrotnie rekord danych zawartości w widoku listy rekordu danych zawartości.

   Aby wyświetlić okno przeglądarki za pomocą dwukrotnego kliknięcia rekordu danych zawartości, wybierz [Przeglądarka ScanSnap Home] dla [Wyświetl obrazy] w zakładce [Ogólne] okna preferencji.

   Aby wyświetlić okno preferencji, wybierz [Ustaw] [Preferencje] w menu w oknie głównym.

 • Po wyświetleniu okna przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print]

  Kliknij Wyświetlanie okna przeglądarki w oknie, które się pojawi, gdy obraz zostanie powiązany z aplikacją ([Scan to Folder], [Scan to Email] lub [Scan to Print]).

  Okno [Scan to Folder], [Scan to Email] lub [Scan to Print] wyświetli się w następujących wypadkach:

  • Wybierając [Scan to Folder], [Scan to Email] lub [Scan to Print] w Szybkim menu

  • Skanując dokument przy pomocy profilu, w którym ustawiono [Scan to Folder], [Scan to Email] lub [Scan to Print] dla [Wyślij do] w [Aplikacja] w Okno [Edytuj profile].

  Jeśli wyświetlisz okno przeglądarki w jeden z powyższych sposobów, niektóre funkcje nie będą dostępne.

  Dostępne operacje to:

Aby wyświetlić przeglądarkę ScanSnap Home, wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości zawierającego obraz, który chcesz edytować w Widok listy rekordów danych zawartości w Okno główne.

WSKAZÓWKA
 • Okno przeglądarki ScanSnap Home można również wyświetlić, klikając dwukrotnie rekord danych zawartości w widoku listy rekordu danych zawartości.

  Aby wyświetlić okno przeglądarki za pomocą dwukrotnego kliknięcia rekordu danych zawartości, wybierz [Przeglądarka ScanSnap Home] dla [Wyświetl obrazy] w zakładce [Ogólne] okna preferencji.

  Aby wyświetlić okno preferencji, wybierz [Ustaw] [Preferencje] w menu w oknie głównym.

Jeśli format pliku jest obsługiwany przez Podgląd, możesz edytować zeskanowane obrazy w Podglądzie.

Jeśli skojarzysz format pliku obrazów z Podglądem, będzie można otworzyć rekord danych zawartości za pomocą Podglądu, klikając dwukrotnie Widok listy rekordów danych zawartości Okno główne.

W oknie [Scal strony] przeglądarki ScanSnap Home możesz edytować tylko obraz, który został utworzony przez zeskanowanie dokumentów za pomocą skanera ScanSnap.