Wyprostowanie tekstu i ilustracji na stronie (Windows)

W oknie przeglądarki ScanSnap Home popraw przekrzywiony tekst i rysunki na stronie obrazu wielostronicowego.

 1. Wyświetl okno przeglądarki ScanSnap Home.

  Po wyświetleniu okna przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], przejdź do kroku 2.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym stronę, która posiada tekst i ilustracje, które chcesz wyprostować.
  3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości.
 2. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 3. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym stronę, która posiada tekst i ilustracje, które chcesz wyprostować.
 4. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 5. Wybierz stronę z przekrzywionym tekstem i ilustracjami, które mają być poprawione.

  W trybie [Pokaż tylko stronę] wyświetl stronę do poprawienia.

  Aby przełączyć tryb widoku, kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybrać tryb widoku, na który chcesz przełączyć, z podmenu.

 6. Kliknij Wyprostuj w zakładce [Edytuj], aby wyświetlić okno [Wyprostuj].
 7. Przeciągnij stronę lub określ stopień obrotu strony w oknie [Wyprostuj], aby poprawić przekrzywiony tekst i ilustracje.

  Strona obraca się wokół Znacznik centrujący, jako centrum.

  Czerwonych podziałek używa się do sprawdzania pochylenia tekstu i ilustracji, a przestrzeń pomiędzy podziałkami można regulować za pomocą [Odstęp między podziałkami].

 8. Kliknij przycisk [OK].
 9. Zapisz zeskanowany obraz, który został edytowany.
  • Gdy w oknie głównym wyświetla się okno przeglądarki

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

  • Gdy okno przeglądarki wyświetla się w oknie [Scan to Folder], oknie [Scan to Email] lub w oknie [Scan to Print]

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz wszystko, aby zakończyć] w menu pliku.

 10. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz z wyprostowanym tekstem i rysunkami został zapisany.