Tworzenie obrazu wielostronicowego ze stron innego obrazu wielostronicowego

Utwórz obraz wielostronicowy ze stron innego obrazu wielostronicowego w oknie przeglądarki ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli wyświetliłeś okno przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentu, nie możesz utworzyć obrazu wielostronicowego ze stron innego obrazu wielostronicowego.

  Po zapisaniu obrazów wyświetl okno przeglądarki w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, których chcesz użyć do utworzenia innego obrazu wielostronicowego.
 3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 4. Kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron].
 5. Wybierz strony, które mają być użyte do utworzenia innego obrazu wielostronicowego.

  Wybierając wiele stron, zaznacz je, jednocześnie przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 6. Przeciągnij i upuść wybrane strony do widoku listy rekordów danych zawartości, w oknie głównym.

  Przeciągnij i upuść wybrane strony do folderu w folderze [Komputer].

W widoku listy rekordu danych zawartości wyświetli się rekord danych zawartości,utworzony ze stron, które zostały przeciągnięte i upuszczone.

Obrazy można edytować w Podglądzie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.