Wstawianie wszystkich stron z innego obrazu wielostronicowego

Wstaw wszystkie strony z innego obrazu wielostronicowego do istniejącego obrazu wielostronicowego w oknie przeglądarki ScanSnap Home. Na przykład, obrazy wielostronicowe utworzone z dokumentów, które zostały podzielone w celu wykonania wielu skanowań, ponieważ nie można było ich zeskanować za jednym razem, można połączyć w jeden obraz wielostronicowy.

W przypadku dwustronnych wizytówek, obraz tylnej strony można wstawić do obrazu przedniej strony, aby utworzyć pojedynczy obraz.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli wyświetliłeś okno przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentu, nie będzie można wstawić stron z innego obrazu wielostronicowego.

  Po zapisaniu obrazów wyświetl okno przeglądarki w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielostronicowym, do którego chcesz wstawić strony.
 3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 4. Kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron].
 5. Kliknij Wstaw w zakładce [Edytuj], aby wyświetlić okno [Otwórz].
 6. Wybierz obraz wielostronicowy ze stronami, które mają być wstawione do innego obrazu wielostronicowego, po czym kliknij przycisk [Otwórz].
 7. Wybierz lokalizację do wstawienia tych stron w obrazie wielostronicowym w wybranym rekordzie danych zawartości, w oknie [Wstaw stronę], po czym kliknij przycisk [OK].

  Aby kontynuować wstawianie wszystkich stron z innego obrazu wielostronicowego, powtórz kroki od 5 do 7.

 8. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz wielostronicowy zawierający wszystkie strony pochodzące z innego obrazu wielostronicowego został zapisany.

Obrazy można edytować w Podglądzie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.