Wstawianie niektórych stron z innego obrazu wielostronicowego

Wstaw niektóre strony z obrazu wielostronicowego do innego obrazu wielostronicowego w oknie przeglądarki ScanSnap Home.

Na przykład, możesz wyodrębnić tylko niezbędne strony z różnych obrazów wielostronicowych i połączyć je, aby utworzyć inny obraz wielostronicowy.

WSKAZÓWKA
 • Jeśli wyświetliłeś okno przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], które wyświetla się po zeskanowaniu dokumentu, nie będzie można wstawić niektórych stron z innego obrazu wielostronicowego.

  Po zapisaniu obrazów wyświetl okno przeglądarki w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielostronicowym zawierającym strony, które chcesz wstawić i wybierz drugi rekord danych zawartości z obrazem wielostronicowym, do którego chcesz wstawić te strony.

  W celu wyboru wielu rekordów danych zawartości, wybierz rekordy danych zawartości, jednocześnie przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 4. Kliknij [Rozmieść] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pionowo] lub [Poziomo] z podmenu.
 5. Kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron].

  Przełącz, aby wyświetlić Panel stron dla wszystkich okien, aby można było wstawiać strony ze strony źródłowej do strony docelowej.

 6. Wybierz stronę, którą chcesz wstawić, z okna, które zawiera wiele stron obrazów (strona źródłowa) i przeciągnij tę stronę do okna (strona docelowa).

  Podczas wstawiania wielu stron, wybierz właściwe strony, jednocześnie przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 7. Upuść wybraną stronę, kiedy w miejscu, w którym chcesz wstawić stronę, pojawi się niebieski pasek.
 8. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Obraz wielostronicowy z niektórymi stronami pochodzącymi z innego obrazu wielostronicowego został zapisany.

Obrazy można edytować w Podglądzie. Można edytować wyłącznie obrazy w formacie PDF.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.