Usuwanie strony

Usuń zbędne strony z obrazu z wieloma stronami w oknie przeglądarki ScanSnap Home.

 1. Wyświetl okno przeglądarki ScanSnap Home.

  Po wyświetleniu okna przeglądarki w oknie Okno [Scan to Folder], Okno [Scan to Email] lub [Scan to Print], przejdź do kroku 2.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

   Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

  2. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz usunąć.
  3. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości.
 2. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 3. W Widok listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości z obrazem wielu stron, zawierającym strony, które chcesz usunąć.
 4. Wybierz [Otwórz w przeglądarce ScanSnap Home] w menu, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekord danych zawartości do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
 5. Kliknij [Przełącz widok] w zakładce [Ekran główny], aby wyświetlić podmenu i wybierz [Pokaż wszystko] lub [Pokaż panel stron].
 6. Wybierz stronę do usunięcia.

  Jeśli usuwasz wiele stron, wybierz odpowiednie strony, jednocześnie przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 7. Kliknij Usuń stronę w zakładce [Edytuj], aby wyświetlić okno [Usuń stronę].
 8. Sprawdź komunikat w oknie, a następnie kliknij przycisk [Tak].
 9. Zapisz zeskanowany obraz, który został edytowany.
  • Gdy w oknie głównym wyświetla się okno przeglądarki

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

  • Gdy okno przeglądarki wyświetla się w oknie [Scan to Folder], oknie [Scan to Email] lub w oknie [Scan to Print]

   Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz wszystko, aby zakończyć] w menu pliku.

 10. Kliknij zakładkę [Plik] i wybierz [Zapisz] lub [Zapisz jako] w menu pliku.

Zostanie zapisany obraz z wieloma stronami, zawierający wyłącznie niezbędne strony.

Obrazy można edytować w Podglądzie.

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc podglądu.