Zapisywanie zeskanowanego obrazu w usłudze w chmurze przy pomocy aplikacji klienta

Zapisz obraz utworzony z zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap w usłudze w chmurze, używając aplikacji klienta dla usługi w chmurze.

WSKAZÓWKA

Obsługiwane są następujące usługi w chmurze: pobierz aplikację klienta ze strony pobierania, zgodnie z usługą w chmurze, której zamierzasz użyć, aby ją zainstalować.

Usługa w chmurze (*1)

Aplikacja klienta

Dropbox

Aplikacja Dropbox Desktop wersja 77.4.131 lub późniejsza

Zobacz tutaj, aby się zapoznać ze stroną pobierania.

Evernote

Evernote dla Windows wersja 6.20.2 lub późniejsza

Aplikacja Evernote for Mac wersja 7.11 lub późniejsza

Zobacz tutaj, aby się zapoznać ze stroną pobierania.

Google Drive

Google Drive for desktop 50.0.11.0 lub późniejsza

Zobacz tutaj, aby się zapoznać ze stroną pobierania.

OneDrive

Klient synchronizacji OneDrive wersja 19.103.0527 lub późniejsza (*2)

Zobacz tutaj, aby się zapoznać ze stroną pobierania.

*1:

Usługa w chmurze dla firm nie jest obsługiwana.

*2:

Jeśli w systemie Windows 11, Windows 10 lub Windows 8.1 jest już zainstalowany klient synchronizacji OneDrive, przed jego użyciem zaktualizuj aplikację klienta do najnowszej wersji.

 1. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  Włączanie
 2. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.
  Otwieranie prowadnicy podajnika
  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokument jest wysuwany, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 3. Pociągnij zasobnik do siebie.
  Pociąganie zasobnika do siebie
 4. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa). Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik. Wysuń przedłużenie.
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia
  Wysuwanie przedłużenia i otwieranie zasobnika
  Wysuwanie przedłużenia
 5. Skonfiguruj ustawienia dla profilu.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Wybierz profil szablonu dla usługi w chmurze, w której mają być zapisane zeskanowane obrazy, z [Usługi w chmurze (za pomocą aplikacji klienckiej)] znajdujący się na liście szablonów.
  4. Wybierz typ dokumentu w [Wykrywanie typu dokumentu].
  5. Upewnij się, że została wybrana następująca opcja dla [Typ].

   Komputer (Skanuj do pliku)

   Mac (Skanuj do pliku)

    

  6. Upewnij się, że została określona następująca ścieżka dla [Zapisz do].
   • Dla Dropbox, Google Drive i OneDrive

    Folder synchronizacji ustawiony w aplikacji klienta\ScanSnap

    Przykład:

    Kiedy na liście szablonów wybrano [Dropbox]

    C:\Users\user\Documents\Dropbox\ScanSnap

   • Dla Evernote

    W polu [Zapisz do] podaj ten sam folder, co folder określony w [importuj foldery] w aplikacji Evernote dla Windows.

    Aby poznać szczegóły dotyczące tworzenia folderu w [importuj foldery], zapoznaj się z aplikacją Evernote dla Windows Help.

    W [Zapisz do] podaj folder [Evernote], który został utworzony w miejscu Twojego wyboru.

     

  7. Sprawdź, czy została określona usługa w chmurze, w której mają być zapisane zeskanowane obrazy, dla [Wyślij do].
  8. W razie potrzeby, zmień pozostałe ustawienia.
  9. Kliknij przycisk [Dodaj].
 6. Skanuj dokument.
  1. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz skonfigurowany przez siebie profil z listy profili. Na liście profili w oknie skanowania wybierz skonfigurowany przez siebie profil.
  2. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Ładowanie dokumentu
   Ładowanie dokumentu

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu
   WSKAZÓWKA
   • Skaner ScanSnap może skanować dokumenty o różnych rozmiarach.

    Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

    Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

    Aby poznać szczegóły dotyczące ładowania dokumentów, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

    Aby poznać szczegóły dotyczące wkładania dokumentu, zapoznaj się z Skanowanie dokumentu.

   • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

    Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

    Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

    Ładowanie dokumentów

    W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem.

    Ustawianie prowadnic bocznych
    UWAGA
    • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

     W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

     Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

     Wyciąganie podpórki dokumentów
    • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

   • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

    Włóż dokument do podajnika ręcznego.

    Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

    Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

    Wkładanie dokumentu
    UWAGA
    • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

     Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

    WSKAZÓWKA
    • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

  3. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem.

   Ustawianie prowadnic bocznych
   Ustawianie prowadnic bocznych
  4. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan] na ekranie głównym, na panelu dotykowym. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Aby zeskanować dokument, naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

   Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  5. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.

Obrazy utworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w usłudze w chmurze za pomocą aplikacji klienta dla usługi w chmurze.

Aby sprawdzić zeskanowane obrazy, zaloguj się do usługi w chmurze, która została określona jako miejsce docelowe zapisu.

WSKAZÓWKA
 • Po zakończeniu procesu skanowania możesz otrzymać powiadomienie na komputer, dotyczące statusu transferu lub błędów zeskanowanych obrazów.

  Szczegóły można znaleźć w Określanie działań aplikacji ScanSnap Home.