Status skanera ScanSnap w przypadku używania aplikacji ScanSnap Cloud

Status skanera ScanSnap można sprawdzić na podstawie barwy wskaźnika Wi-Fi oraz przycisku [Scan], po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze, wykorzystując do tego celu ScanSnap Cloud. Status skanera ScanSnap można sprawdzić na podstawie barwy wskaźnika Wi-Fi oraz przycisku [Scan], po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze, wykorzystując do tego celu ScanSnap Cloud. Status skanera ScanSnap można sprawdzić na podstawie barwy wskaźnika Wi-Fi oraz przycisku [Scan], po ustanowieniu łącza z usługą w chmurze, wykorzystując do tego celu ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Wskaźnik Wi-Fi i przycisk [Scan]
Wskaźnik Wi-Fi i przycisk [Scan]
Wskaźnik Wi-Fi i przycisk [Scan/Stop]

1Wskaźnik Wi-Fi

2 Przycisk [Scan]

2Przycisk [Scan]

2 Przycisk [Scan/Stop]

Status skanera

Fioletowy

Fioletowy (świecący)

Skaner ScanSnap jest w stanie nawiązać połączenie z usługą w chmurze.

Skanowanie dokumentów rozpocznie się po naciśnięciu przycisku [Scan].

Skanowanie dokumentów rozpocznie się po naciśnięciu przycisku [Scan].

Skanowanie dokumentów rozpocznie się po naciśnięciu przycisku [Scan/Stop].

Niebieski (migający)

Dokument jest skanowany lub zeskanowany obraz jest zapisywany w usłudze w chmurze.

Podczas skanowania dokumentu przy użyciu funkcji Skanowanie zwrotne włożenie dokumentu do podajnika ręcznego skanera ScanSnap automatycznie uruchamia skanowanie.

Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu do skanera ScanSnap.

Pomarańczowy (świecący)

Długość dokumentu przekroczyła maksymalną długość, jaką można zeskanować za pomocą skanera ScanSnap, doszło do zakleszczenia papieru lub wystąpił inny błąd.

Fioletowy (migający dwukrotnie, powtarzalnie)

Skaner ScanSnap przywrócił się do stanu sprzed wystąpienia błędu i może kontynuować skanowanie dokumentów. Skanowanie rozpocznie się po włożeniu dokumentu do skanera ScanSnap i naciśnięciu przycisku [Scan].

Skaner ScanSnap przywrócił się do stanu sprzed wystąpienia błędu i może kontynuować skanowanie dokumentów. Skanowanie rozpocznie się po włożeniu dokumentu do skanera ScanSnap i naciśnięciu przycisku [Scan].

Skaner ScanSnap przywrócił się do stanu sprzed wystąpienia błędu i może kontynuować skanowanie dokumentów. Skanowanie rozpocznie się po włożeniu dokumentu do skanera ScanSnap i naciśnięciu przycisku [Scan/Stop].

Niebieski

Niebieski (świecący)

Łączność z serwerem ScanSnap Cloud została przerwana.

Pomarańczowy (świecący)

Łączność z serwerem ScanSnap Cloud została przerwana podczas skanowania dokumentu.

Pomarańczowy

Pomarańczowy (świecący)

Łączność przy pomocy połączenia Wi-Fi została przerwana podczas skanowania dokumentu.

Niebieski (świecący)

Łączność przy pomocy połączenia Wi-Fi została przerwana.

-

Pomarańczowy (migający)

Wykryto awarię skanera ScanSnap.