Wykonywanie konkretnego działania w rekordzie danych zawartości, zarządzanym w aplikacji ScanSnap Home przy pomocy aplikacji powiązanej ze ScanSnap Home

Możesz wykonywać konkretne działania na zeskanowanych obrazach lub w metainformacjach, w rekordach danych zawartości, którymi zarządza się w aplikacji ScanSnap Home, używając aplikacji powiązanej ze ScanSnap Home.

Na przykład, jeśli w ScanSnap Home dodasz aplikacje klientów dla Dropbox, Evernote lub innych usług w chmurze, możesz wysyłać obrazy z rekordu danych zawartości do tych usług w chmurze. Ponadto, jeśli typ dokumentu rekordu danych zawartości to [Wizytówki], możesz wysyłać dane wizytówki do wybranej przez siebie aplikacji w formacie pliku takim jak vCard.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Dodaj aplikację, której chcesz użyć do wykonania konkretnego działania, w ScanSnap Home.
  1. Wybierz [Ustaw] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.
  2. Kliknij przycisk [Dodaj lub usuń] w [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
  3. Kliknij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
  4. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w [Ścieżka do aplikacji], aby wyświetlić okno [Wybierz aplikację].
  5. Wybierz plik wykonywalny (*.exe) dla aplikacji do dodania i kliknij przycisk [Otwórz].
  6. Określ [Wyświetl nazwę] dla aplikacji do dodania.
  7. W oknie [Dostępny format plików] ustaw format pliku, w jakim chcesz uruchomić wybraną aplikację.
  8. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Ustawienia aplikacji] oraz okno [Ustawienia aplikacji].
  9. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno preferencji.
 3. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, w którym chcesz wykonać działanie przy pomocy aplikacji.

  Jeśli wykonujesz konkretne działanie w wielu rekordach danych zawartości przy pomocy aplikacji, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [Ctrl] lub [Shift].

 4. W menu, które się pojawi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu danych zawartości, kliknij [Wyślij do] i wybierz aplikację dodaną w kroku 2.

Zeskanowane obrazy lub metainformacje w rekordzie danych zawartości, zarządzanym w aplikacji ScanSnap Home będą wyświetlane w aplikacji, którą dodałeś lub zaimportowałeś do aplikacji jako dane.

 1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Dodaj aplikację, której chcesz użyć do wykonania konkretnego działania, w ScanSnap Home.
  1. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.
  2. Kliknij przycisk [Dodaj lub usuń] w [Lista aplikacji] w zakładce [Aplikacja], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
  3. Kliknij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić okno [Ustawienia aplikacji].
  4. Kliknij przycisk [Przeglądaj] w [Ścieżka do aplikacji], aby wyświetlić okno [Wybierz aplikację].
  5. Wybierz plik wykonywalny (*.app) dla aplikacji do dodania i kliknij przycisk [Otwórz].
  6. Określ [Wyświetl nazwę] dla aplikacji do dodania.
  7. W oknie [Dostępny format plików] ustaw format pliku, w jakim chcesz uruchomić wybraną aplikację.
  8. Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć okno [Ustawienia aplikacji] oraz okno [Ustawienia aplikacji].
  9. Kliknij Zamknij w górnej części okna, aby zamknąć okno preferencji.
 3. W widoku listy rekordów danych zawartości wybierz rekord danych zawartości, w którym chcesz wykonać działanie przy pomocy aplikacji.

  Jeśli wykonujesz konkretne działanie w wielu rekordach danych zawartości przy pomocy aplikacji, wybierz rekordy danych zawartości przytrzymując klawisz [command polecenie] lub [Shift].

 4. W menu, które się pojawi po kliknięciu rekordu danych zawartości, przytrzymując klawisz [control] na klawiaturze, kliknij [Wyślij do] i wybierz aplikację dodaną w kroku 2.

Zeskanowane obrazy lub metainformacje w rekordzie danych zawartości, zarządzanym w aplikacji ScanSnap Home będą wyświetlane w aplikacji, którą dodałeś lub zaimportowałeś do aplikacji jako dane.