Wysyłanie obrazu pocztą e-mail

Możesz użyć programu poczty e-mail do załączenia obrazu do wiadomości e-mail w celu wysłania obrazu.

W oknie [Scan to Email], które pojawi się zanim program e-mail zostanie powiązany, możesz określić nazwę pliku obrazu. Możesz również wyświetlić komunikat ostrzegawczy, jeśli rozmiar pliku obrazu do załączenia przekroczy ustawioną wielkość.

WSKAZÓWKA

Domyślnie używanym programem e-mail jest ten, który jest używany do powiązania z nim obrazu.

Programy e-mail, których działanie można sprawdzać, są następujące:

 • Outlook 2019/2016/2013/2010

  Aby używać programu Outlook, zainstaluj wersję Microsoft Office na komputer.

 • Thunderbird wersja 68.8.0

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
 3. Z listy szablonów wybierz [Scan to Email].

  W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia profilu.

  Szczegóły można znaleźć w Tworzenie nowego profilu.

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia] w [Wyślij do].

  W oknie [Scan to E-mail - Opcje] określ całkowity rozmiar plików do załączenia w wiadomości e-mail, od 1 do 10 MB.

  Zaleca się, aby rozmiar pliku ustawić w zakresie od 1 do 2 MB. Jeśli całkowity rozmiar załączonych plików przekroczy ustawiony rozmiar, po wysłaniu wiadomości e-mail pojawi się komunikat ostrzegawczy.

 5. Aby zamknąć okno [Scan to E-mail - Opcje], kliknij przycisk [OK].
 6. Kliknij przycisk [Dodaj].
 7. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  WSKAZÓWKA
  • Nawet jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o przekroczeniu ustalonego rozmiaru całkowitego przez załączone pliki, można będzie wysłać wiadomość e-mail, do której załączono te pliki.

 8. Sprawdź obraz i nazwę pliku zeskanowanego dokumentu w Okno [Scan to Email].

  W oknie [Scan to Email] można zmienić orientację stron, usunąć zbędne strony lub wyświetlić okno przeglądarki, aby edytować obraz przed załączeniem go do wiadomości e-mail.

 9. Kliknij przycisk [Załącz].
 10. Sprawdź w oknie nowej wiadomości e-mail, czy pliki obrazu zostały załączone do programu e-mail, po czym wyślij e-mail.

Wiadomość e-mail, do której załączono pliki obrazu, zostanie wysłana.

Domyślnie używanym programem e-mail jest ten, który jest używany do powiązania z nim pliku obrazu.

Obsługiwane programy poczty e-mail są następujące:

 • E-mail

 • Outlook 2019/2016

 1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

  Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Dodaj profile, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
 3. Z listy szablonów wybierz [Scan to Email].

  W razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia profilu.

  Szczegóły można znaleźć w Tworzenie nowego profilu.

 4. Kliknij przycisk [Ustawienia] w [Wyślij do].

  W oknie [Scan to E-mail - Opcje] określ całkowity rozmiar plików do załączenia w wiadomości e-mail, od 1 do 10 MB.

  Zaleca się, aby rozmiar pliku ustawić w zakresie od 1 do 2 MB. Jeśli całkowity rozmiar załączonych plików przekroczy ustawiony rozmiar, po wysłaniu wiadomości e-mail pojawi się komunikat ostrzegawczy.

 5. Aby zamknąć okno [Scan to E-mail - Opcje], kliknij przycisk [OK].
 6. Kliknij przycisk [Dodaj].
 7. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  Szczegóły można znaleźć w Skanowanie dokumentu.

  WSKAZÓWKA
  • Nawet jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy informujący o przekroczeniu ustalonego rozmiaru całkowitego przez załączone pliki, można będzie wysłać wiadomość e-mail, do której załączono te pliki.

   W oknie komunikatu ostrzegawczego można kliknąć przycisk [Zmień wartość ustawienia], aby wyświetlić okno [Scan to E-mail - Opcje] i zmienić ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatów ostrzeżenia w tym oknie.

 8. Sprawdź obraz i nazwę pliku zeskanowanego dokumentu w Okno [Scan to Email].

  W oknie [Scan to Email] możesz zmienić orientację stron lub usunąć niepotrzebne strony przed załączeniem obrazu do wiadomości e-mail.

 9. Kliknij przycisk [Załącz].
 10. Sprawdź w oknie nowej wiadomości e-mail, czy pliki obrazu zostały załączone do programu e-mail, po czym wyślij e-mail.

Wiadomość e-mail, do której załączono pliki obrazu, zostanie wysłana.