Proces obsługi

W tej części podano ogólne informacje dotyczące obsługi skanera ScanSnap i ScanSnap Home, od podstawowych informacji na temat skanera ScanSnap, takich jak nazwy i funkcje poszczególnych części, po informacje na temat sposobów skanowania poszczególnych rodzajów dokumentów, oraz metody zarządzania rekordami danych.

Podstawowe informacje dotyczące skanera ScanSnap

Oprogramowanie powiązane ze skanerem ScanSnap

Podstawowy przepływ operacji skanera ScanSnap

Skanowanie dokumentu

Łączenie z usługą w chmurze

Modyfikowanie ustawień preferencji ScanSnap Home

Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów (przy wykorzystaniu ScanSnap Cloud)

Edytowanie obrazów utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Wykorzystanie informacji rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Podłączanie skanera ScanSnap

Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap