Zarządzanie dokumentacją medyczną

Skanuj dokumenty szpitalne lub informacje medyczne i zapisuj je jako pliki PDF. Możesz zarządzać informacjami pod kątem tego, kiedy, gdzie i w jaki sposób korzystałeś z opieki medycznej lub jakie lekarstwa Ci przepisano.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania dokumentów o różnej szerokości i długości, takich jak dokumenty lub recepty wystawiane przez szpital.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj dokumenty wystawione przez szpital.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go, aby go włączyć.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap
 4. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokumenty są wysuwane, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 5. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 6. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Z listy szablonów wybierz [Ochrona zdrowia].

   Domyślnie, obrazy tworzone ze zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Szpital].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 7. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 8. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 9. Skanuj dokumenty za pomocą ScanSnap.

  W tej części wyjaśniamy proces wspólnego ładowania i skanowania dokumentów o różnej szerokości i długości.

  W tej części wyjaśniamy proces wspólnego ładowania i skanowania dokumentów o różnej szerokości i długości.

  1. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

   Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

   Umieszczanie podkładki
  2. Umieść dokument w obszarze skanowania skanera ScanSnap.

   Aby poznać szczegóły dotyczące obszaru skanowania, zapoznaj się z Umieszczanie dokumentu.

   Umieszczanie dokumentu
  3. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentu nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentem podczas jego skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  4. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
  5. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA
  6. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  7. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  8. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  9. Dopasuj krawędź prowadzącą do środkowych części dokumentów.

   Prostowanie dokumentów

  10. Załaduj dokumenty zadrukowaną stroną do dołu i górną częścią do przodu, a tylną stroną ostatniego dokumentu skierowaną w Twoją stronę.

   Rolka pobierająca podaje dokumenty. Załaduj dokumenty jeden na drugim nad rolką pobierającą (środek). Dokumenty, które nie zostaną załadowane nad rolką pobierającą, nie będą wsunięte.

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

   UWAGA
   • Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej. Jeśli podczas skanowania dokumenty ulegną przekrzywieniu, mogą wystąpić następujące problemy:

    • Może brakować części zeskanowanego obrazu

    • W zeskanowanym obrazie wystąpią przekrzywione linie

    • Rozmiar zeskanowanego dokumentu będzie się różnić od rozmiaru oryginału

  11. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  12. Dopasuj krawędź prowadzącą do środkowych części dokumentów.

   Prostowanie dokumentów

  13. Załaduj dokumenty na środku podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokumenty jeden na drugim nad rolką pobierającą (środek). Dokumenty, które nie zostaną załadowane nad rolką pobierającą, nie będą wsunięte.

   Załaduj dokumenty jeden na drugim nad rolką pobierającą (środek). Dokumenty, które nie zostaną załadowane nad rolką pobierającą, nie będą wsunięte.

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

   UWAGA
   • Ponadto, dopasuj prowadnice boczne do najszerszego dokumentu w załadowanej partii. Załaduj pozostałe dokumenty tak, aby były skanowane w linii prostej. Jeśli podczas skanowania dokumenty ulegną przekrzywieniu, mogą wystąpić następujące problemy:

    • Może brakować części zeskanowanego obrazu

    • W zeskanowanym obrazie wystąpią przekrzywione linie

    • Rozmiar zeskanowanego dokumentu będzie się różnić od rozmiaru oryginału

  14. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.
   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   WSKAZÓWKA
   • Wykonując skanowanie przy zamkniętej prowadnicy wyjściowej, pozostaw wystarczającą ilość miejsca z tyłu skanera ScanSnap, aby umożliwić całkowite wysunięcie dokumentu. Ponadto, skanując dokument o wielu stronach, przytrzymuj dokument rękoma, aby zapobiec jego spadnięciu z podstawy, na której umieszczony jest skaner ScanSnap.

    Upewnij się, że w miejscu, w którym dokument wysuwa się ze skanera, nie ma żadnych przeszkód. W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Przytrzymywanie dokumentu o długiej stronie
    Przytrzymywanie dokumentu o długiej stronie
  15. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  16. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  17. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.

Po wybraniu określonego przez siebie folderu dla miejsca docelowego zapisu na liście folderów w oknie głównym oprogramowania ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów w widoku listy rekordów danych zawartości.