Organizowanie pocztówek i kartek okolicznościowych

Skanuj pocztówki lub kartki okolicznościowe i zapisuj je w formie plików PDF. Zarządzanie kartkami według roku ich otrzymania lub tagowanie kartek nazwą znacznika, taką jak "Kartka Noworoczna" lub "Kartka Świąteczna" ułatwia znalezienie poszukiwanej kartki.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania kartek okolicznościowych otrzymanych do tej pory i kategoryzowania ich według roku ich otrzymania.

W tej części opisano sposób skanowania kartek okolicznościowych, jedna po drugiej, otrzymanych do tej pory i kategoryzowania ich według roku ich otrzymania.
WSKAZÓWKA
 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj karki okolicznościowe do zorganizowania, klasyfikując je według lat, w których je otrzymałeś.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

 4. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 5. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Wybierz [Pocztówki i kartki z życzeniami] z listy szablonów.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Pocztówka].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 6. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 7. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 8. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Umieść dokumenty w obszarze skanowania skanera ScanSnap.
   Umieszczanie kilku dokumentów jednocześnie
  2. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Chcąc zeskanować tylną stronę pocztówki, obróć ją i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentów nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani żadnym przedmiotem. Odtwarzalność kolorów skanowanych obrazów może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentami podczas ich skanowania. Takie działanie może zniekształcić skanowane obrazy lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  3. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
  4. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA
  5. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  6. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  7. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  8. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górną stroną do podajnika, a tyłem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Ładowanie dokumentów

   Ładowanie dokumentów

  9. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania

   Ustawianie prowadnic bocznych

   Ustawianie prowadnic bocznych

  10. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  11. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu

  12. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych (Pocztówka)

  13. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika
  14. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  15. Włóż dokument prosto do podajnika ręcznego, stroną skanowania skierowaną do góry. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie pocztówki do zeskanowania

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

   Wkładanie pocztówki do zeskanowania

   Wkładanie pocztówki do zeskanowania

   UWAGA
   • Jeśli skanujesz pocztówkę z otwartą prowadnicą wyjściową, może dojść do zakleszczenia papieru i uszkodzenia pocztówki. Skanuj pocztówkę z zamkniętą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  16. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  17. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  18. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów. Naciśnij przycisk [Scan], aby dokończyć skanowanie dokumentów.
 9. W oknie głównym aplikacji ScanSnap Home oznakuj rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanej pocztówki i skategoryzuj go.
  1. Wybierz rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych pocztówek w widoku listy rekordów danych zawartości.
  2. Kliknij Dodaj znacznik dla [Znacznik] w Widok rekordu danych zawartości.
  3. Wprowadź nazwę klasyfikacji w polu wprowadzania.

   Na przykład, wprowadź "Kartki okolicznościowe 20XX" dla kartek okolicznościowych otrzymanych w 20XX roku, a następnie naciśnij klawisz [Enter].

   Na przykład, wprowadź "Kartki okolicznościowe 20XX" dla kartek okolicznościowych otrzymanych w 20XX roku, a następnie naciśnij klawisz [Return].

    

Rekord danych zawartości utworzony z zeskanowanej pocztówki jest oznakowany nazwą, taką jak "Kartki okolicznościowe 20XX".

Po wybraniu "Kartki okolicznościowe 20XX" dla [Znacznik] w widoku listy folderów w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, zostanie wyświetlony oznakowany rekord danych zawartości, utworzony z zeskanowanej pocztówki w widoku listy rekordów danych zawartości.