Udostępnianie dokumentów na spotkanie z zespołem

Zeskanuj dokumenty na spotkanie i zapisz je w formie pliku PDF w udostępnianym folderze. Możesz z łatwością udostępnić plik, informując członków zespołu o folderze, w którym został zapisany plik.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób zapisywania plików obrazów z dokumentów na potrzeby spotkania, zeskanowanych za pomocą skanera ScanSnap w udostępnianym folderze, w celu udostępnienia ich członkom zespołu.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj dokumenty, które chcesz udostępnić członkom swojego zespołu podczas spotkania.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  WSKAZÓWKA
  • Jeśli chcesz, aby dokument został wysunięty z przodu skanera ScanSnap lub, gdy nie ma dosyć miejsca od strony wyjścia dokumentu ze skanera ScanSnap, otwórz prowadnicę wyjściową.

   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
   Otwieranie prowadnicy wyjściowej
  • To, w jaki sposób dokumenty są wysuwane, zależy od tego, czy prowadnica wyjściowa jest otwarta, czy zamknięta.

   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest zamknięta
   • Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta

    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
    Kiedy prowadnica wyjściowa jest otwarta
 4. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 5. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Z listy szablonów wybierz [Udostępnij dokumenty].
  4. Podaj folder współdzielony w sieci dla [Zapisz do].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

  5. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 6. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 7. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 8. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Umieść podkładkę na przedzie skanera ScanSnap.

   Umieść podkładkę tak, aby stykała się ze skanerem ScanSnap.

   Umieszczanie podkładki
  2. Umieść dokument w obszarze skanowania skanera ScanSnap.

   Aby poznać szczegóły dotyczące obszaru skanowania, zapoznaj się z Umieszczanie dokumentu.

   Umieszczanie dokumentu
  3. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentu nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentem podczas jego skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  4. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
  5. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA
  6. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).

   Wysuwanie przedłużenia

   Wysuwanie przedłużenia

  7. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  8. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  9. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Ładowanie dokumentu

   Ładowanie dokumentu

  10. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

   Ustawianie prowadnic bocznych

  11. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  12. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze).

   Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu

  13. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   Ustawianie prowadnic bocznych

  14. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów ostatnia strona powinna się znajdować na górze). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie dokumentu górą do podajnika
  15. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentu.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj każdą z nich pośrodku
  16. Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) lub włóż dokument do podajnika ręcznego.
   • Podczas skanowania wszystkich dokumentów na raz (Skanowanie z zaginaniem arkuszy)

    Załaduj dokumenty do podajnika papieru ADF (pokrywa) i dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

    Załaduj dokument tekstem do góry i górą strony do podajnika, a przodem skierowanym w Twoją stronę (w przypadku kilku dokumentów pierwsza strona powinna się znajdować na górze).

    Ładowanie dokumentów

    W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać wprowadzone ukosem.

    Ustawianie prowadnic bocznych
    UWAGA
    • Upewnij się, że podpórka dokumentów jest otwarta.

     W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

     Jeśli podpórka dokumentów jest zamknięta, pociągnij ją palcami w górę.

     Wyciąganie podpórki dokumentów
    • Jeśli podpórka dokumentów odpada, skontaktuj się z dystrybutorem/sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

   • Podczas skanowania dokumentów jednego po drugim (Skanowanie zwrotne)

    Włóż dokument do podajnika ręcznego.

    Skieruj przednią stronę dokumentu do góry i umieść górną stronę dokumentu na samym środku podajnika ręcznego.

    Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

    Wkładanie dokumentu
    UWAGA
    • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

     Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

    WSKAZÓWKA
    • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

  17. Naciśnij przycisk [Scan].

   Po zakończeniu skanowania, jeśli wyświetli się komunikat "Załaduj następny dokument.", możesz kontynuować skanowanie.

   Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  18. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.
   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   Wkładanie dokumentu stroną skanowania skierowaną do góry

   WSKAZÓWKA
   • Wykonując skanowanie przy zamkniętej prowadnicy wyjściowej, pozostaw wystarczającą ilość miejsca z tyłu skanera ScanSnap, aby umożliwić całkowite wysunięcie dokumentu.

    Upewnij się, że w miejscu, w którym dokument wysuwa się ze skanera, nie ma żadnych przeszkód. W przeciwnym razie papier może ulec zakleszczeniu.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  19. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  20. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  21. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.
 9. Kiedy wyświetli się Okno [Scan to Folder] aplikacji ScanSnap Home, sprawdź tytuł rekordu danych zawartości, określ miejsce docelowe zapisu zeskanowanych obrazów, a następnie zapisz obraz w tym miejscu.
  WSKAZÓWKA
  • W oknie [Scan to Folder] możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz, aby zmienić orientację stron, usunąć niepotrzebne strony lub wyświetlić okno przeglądarki w celu edycji obrazu przed jego zapisaniem.

  • W oknie [Scan to Folder] możesz użyć Podglądu, aby sprawdzić obraz, aby zmienić orientację stron lub usunąć niepotrzebne strony przed zapisaniem obrazu.

   

  1. Określ tytuł rekordu danych zawartości w oknie [Scan to Folder] aplikacji ScanSnap Home.
  2. Zaznacz udostępniony folder, aby zapisać w nim zeskanowane obrazy na spotkanie.
   WSKAZÓWKA
   • Kiedy dla miejsca docelowego zapisu zostanie podany folder, który nie jest zarządzany w aplikacji ScanSnap Home, rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych dokumentów nie będą wyświetlane w widoku listy rekordów danych zawartości w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home.

  3. Kliknij przycisk [Zapisz].

Zeskanowane obrazy na potrzeby spotkania są zapisywane w folderze współdzielonym.