Zarządzanie wizytówkami w aplikacji ScanSnap Home

Skanowanie wizytówek i zapisywanie zeskanowanych obrazów.

Dane kontaktowe na wizytówkach są wyodrębniane automatycznie tak, aby można było uruchomić program e-mail lub przeglądać informacje mapy za pomocą jednego kliknięcia.

Obraz poglądowy

Obraz poglądowy

W tej części opisano sposób skanowania wizytówek i wyświetlania zeskanowanych obrazów w aplikacji ScanSnap Home.

 1. Przygotuj dokumenty do skanowania za pomocą skanera ScanSnap.

  Przygotuj wizytówki, którymi chcesz zarządzać w aplikacji ScanSnap Home.

 2. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwórz całkowicie podajnik papieru ADF (pokrywa), aby przycisk [Scan] zaświecił się na niebiesko.

  Kiedy podajnik papieru ADF (pokrywa) jest otwarty, przedłużenie wysunie się automatycznie.

  Włączanie skanera ScanSnap

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

  Otwieranie podajnika papieru ADF (pokrywa)

 3. Otwórz podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie. Przytrzymaj prawą stronę podajnika papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap, a następnie otwórz go lub naciśnij przycisk [Scan], aby go włączyć. Otwórz prowadnicę podajnika skanera ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Otwieranie prowadnicy podajnika

  Otwieranie prowadnicy podajnika

 4. Naciśnij przycisk [Scan] lub [Stop] na skanerze ScanSnap, aby włączyć zasilanie.

  Naciśnięcie przycisku

 5. Przygotuj Profil w ScanSnap Home.
  1. Kliknij przycisk [Scan] w górnej części Okno główne oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić Okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

   Jeśli nie wyświetli się okno główne, kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

    

  2. Kliknij Ikona dodawania profilu, aby wyświetlić Okno [Dodaj nowy profil].
  3. Wybierz [Wizytówki] z listy szablonów.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [Wizytówki].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

   Domyślnie, obrazy tworzone z zeskanowanego dokumentu są zapisywane w folderze [ScanSnap Home].

   W przypadku zmiany miejsca docelowego zapisu dla zeskanowanych obrazów na nowe, podaj nowe miejsce docelowe zapisu w [Zapisz do] w [Zarządzanie opcjami].

   W razie potrzeby zmień inne ustawienia skanowania.

    

  4. Kliknij przycisk [Dodaj], aby dodać ten profil do listy profili w oknie skanowania.
 6. Na ekranie głównym panelu dotykowego wybierz profil dodany w kroku 3 z listy profili.
 7. Sprawdź, czy dodany profil w kroku 3 jest zaznaczony na liście profili w oknie skanowania.
 8. Zeskanuj dokument skanerem ScanSnap.
  1. Wysuń przedłużenie i zasobnik na podajniku papieru ADF (pokrywa).
   Wysuwanie przedłużenia
   Wysuwanie przedłużenia
  2. Pociągnij zasobnik do siebie.

   Pociąganie zasobnika do siebie

  3. Wysuń przedłużenie na podajniku papieru ADF (pokrywa) i otwórz zasobnik.

   Otwieranie zasobnika

  4. Wysuń przedłużenie.

   Wysuwanie przedłużenia

  5. Załaduj dokument do podajnika papieru ADF (pokrywa).

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów załaduj je razem). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby po załadowaniu nie wystawały Oznaczenie wskazujące maksymalną liczbę dokumentów do załadowania poza prowadnice boczne.

   Załaduj dokument tekstem do dołu i górą do podajnika, a tyłem skierowanym w swoją stronę (w przypadku kilku dokumentów załaduj je razem). Dostosuj liczbę dokumentów tak, aby nie wystawały poza oznaczenia i były przytrzymywane przez prowadnice boczne po załadowaniu.

   Ładowanie wizytówek
   Ładowanie wizytówek
   Ładowanie wizytówek
   Ładowanie wizytówek
  6. Dopasuj prowadnice boczne do obydwóch krawędzi dokumentów.

   W celu dopasowania prowadnic bocznych, przytrzymaj je na środku. W przeciwnym razie dokument może zostać wprowadzony ukosem podczas skanowania

   Ustawianie prowadnic bocznych
   Ustawianie prowadnic bocznych
   Ustawianie prowadnic bocznych
   Ustawianie prowadnic bocznych
  7. Naciśnij przycisk [Scan]. Naciśnij przycisk [Scan].
  8. Włóż dokument prosto do podajnika ręcznego, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Włóż wizytówkę
   UWAGA
   • Podczas skanowania dokument wychodzi z tyłu skanera ScanSnap.

    Zostaw wolne miejsce (mniej więcej długości dokumentu) z tyłu skanera ScanSnap.

   WSKAZÓWKA
   • Możesz skanować dokument z zamkniętym podajnikiem papieru ADF (pokrywa).

  9. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

   Aby zakończyć skanowanie, kliknij przycisk [Zakończ skanowanie] lub naciśnij przycisk [Scan] na skanerze ScanSnap.

  10. Włóż dokument prosto do sekcji podawania skanera ScanSnap, stroną skanowania skierowaną do góry.

   Upewnij się, że dokument został wprowadzony do skanera ScanSnap i że jest prawidłowo przytrzymywany.

   Włóż wizytówkę
   Włóż wizytówkę
   UWAGA
   • Jeśli skanujesz wizytówkę z otwartą prowadnicą wyjściową, może dojść do zakleszczenia papieru i uszkodzenia wizytówki. Skanuj wizytówkę z zamkniętą prowadnicą wyjściową skanera ScanSnap.

    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
    Zamykanie prowadnicy wyjściowej
  11. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, włóż kolejny dokument do skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie po włożeniu dokumentu.

  12. Naciśnij przycisk [Scan/Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentu.
  13. Umieść dokument w obszarze skanowania skanera ScanSnap.
   Umieszczanie wizytówek
  14. Naciśnij przycisk [Scan], aby rozpocząć skanowanie dokumentu.

   Aby kontynuować skanowanie, umieść następny dokument do skanowania i naciśnij przycisk [Scan].

   UWAGA
   • Podczas skanowania dokumentu nie zakrywaj białych arkuszy na skanerze ScanSnap rękoma ani niczym innym. Odtwarzalność kolorów skanowanego obrazu może ulec naruszeniu.

   • Nie potrząsaj stołem ani biurkiem podczas korzystania ze skanera ScanSnap, ani nie poruszaj dokumentem podczas jego skanowania. Takie działanie może zniekształcić obraz lub spowodować rozmycie koloru.

   WSKAZÓWKA
  15. Naciśnij przycisk [Stop], aby zakończyć skanowanie dokumentów.
  16. Wybierz sposób, aby zapisać zeskanowane obrazy w oknie ScanSnap Home [ScanSnap Home – Skanowanie obrazu i zapisywanie plików].

   Wybierz [Przycinaj i zapisuj płaskie obrazy dokumentów bez zmian], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

   Wybierz [Płaski], a następnie kliknij przycisk [Zapisz ten obraz].

    

   WSKAZÓWKA

Po wybraniu określonego folderu dla miejsca docelowego zapisu w widoku listy folderów w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home, zostaną wyświetlone rekordy danych zawartości utworzone z zeskanowanych wizytówek w widoku listy rekordów danych zawartości.