Spis treści( Rozwiń wszystkoZamknij wszystko )

Zaczynamy

Proces obsługi

Podstawowe informacje dotyczące skanera ScanSnap

Oprogramowanie powiązane ze skanerem ScanSnap

Podstawowy przepływ operacji skanera ScanSnap

Skanowanie dokumentu

Łączenie z usługą w chmurze

Modyfikowanie ustawień preferencji ScanSnap Home

Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów (przy wykorzystaniu ScanSnap Cloud)

Edytowanie obrazów utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Wykorzystanie informacji rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Podłączanie skanera ScanSnap

Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap

Zastosowania

Ustawienia Wi-Fi

Rozwiązywanie problemów

Problemy dotyczące zasilania skanera ScanSnap

Problemy dotyczące instalacji

Problemy dotyczące połączeń i komunikacji

Problemy związane z uwierzytelnianiem licencji i kontem ScanSnap

Problemy dotyczące działań aplikacji ScanSnap Home

Problemy dotyczące profilu

Problemy dotyczące skanowania

Problemy dotyczące nakładania się na siebie dokumentów (podawanie wielu stron)

Problemy dotyczące arkusza nośnego

Problemy dotyczące skanowanych rezultatów

Problemy dotyczące powiązania z aplikacją

Problemy dotyczące powiązania z usługą w chmurze

Problemy dotyczące zarządzania rekordem danych zawartości

Problemy dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

Resetowanie ustawień skanera ScanSnap

Konserwacja