Spis treści( Rozwiń wszystkoZamknij wszystko )

Zaczynamy

Proces obsługi

Podstawowe informacje dotyczące skanera ScanSnap

Ekrany i operacje wykonywane na panelu dotykowym

Oprogramowanie powiązane ze skanerem ScanSnap

Podstawowy przepływ operacji skanera ScanSnap

Skanowanie dokumentu

Łączenie z usługą w chmurze

Modyfikowanie ustawień preferencji ScanSnap Home

Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów (przy wykorzystaniu ScanSnap Cloud)

Edytowanie obrazów utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Wykorzystanie informacji rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Podłączanie skanera ScanSnap

Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap

Zastosowania

Zastosowania w sytuacjach biznesowych

Zastosowania na użytek domowy lub prywatny

Łączenie z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud i wysyłanie wiadomości e-mail przy pomocy ScanSnap Cloud

Przydatne zastosowania

Możliwości wykorzystania w Twoim środowisku operacyjnym

Ustawienia Wi-Fi

Wprowadzenie

Łączenie skanera ScanSnap z komputerem przez sieć Wi-Fi

Łączenie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym przez sieć Wi-Fi

Rejestrowanie certyfikatu / Sprawdzanie ustawień Wi-Fi

Wprowadzanie zmian w połączeniu Wi-Fi

Ustawienia połączenia przez punkt dostępu

Rozwiązywanie problemów

Problemy dotyczące zasilania skanera ScanSnap

Problemy dotyczące instalacji

Problemy dotyczące połączeń i komunikacji

Problemy dotyczące panelu dotykowego

Problemy związane z uwierzytelnianiem licencji i kontem ScanSnap

Problemy dotyczące działań aplikacji ScanSnap Home

Problemy dotyczące profilu

Problemy dotyczące skanowania

Problemy dotyczące nakładania się na siebie dokumentów (podawanie wielu stron)

Problemy dotyczące arkuszy nośnych/arkuszy nośnych do zdjęć

Problemy dotyczące skanowanych rezultatów

Problemy dotyczące powiązania z aplikacją

Problemy dotyczące powiązania z usługą w chmurze i problemy dotyczące wysyłania wiadomości e-mail ze skanera ScanSnap

Problemy dotyczące zarządzania rekordem danych zawartości

Problemy dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

Resetowanie ustawień skanera ScanSnap

Konserwacja