Spis treści( Rozwiń wszystkoZamknij wszystko )

Zaczynamy

Proces obsługi

Podstawowe informacje dotyczące skanera ScanSnap

Oprogramowanie powiązane ze skanerem ScanSnap

Podstawowy przepływ operacji skanera ScanSnap

Skanowanie dokumentu

Łączenie z usługą w chmurze

Modyfikowanie ustawień preferencji ScanSnap Home

Konfigurowanie ustawień skanowania w profilu dla skanera ScanSnap

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Zarządzanie informacjami rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów (przy wykorzystaniu ScanSnap Cloud)

Edytowanie obrazów utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Wykorzystanie informacji rekordów danych zawartości utworzonych z zeskanowanych dokumentów

Podłączanie skanera ScanSnap

Aktualizowanie oprogramowania układowego skanera ScanSnap

Zastosowania

Ustawienia Wi-Fi

Rozwiązywanie problemów

Problemy dotyczące zasilania skanera ScanSnap

Problemy dotyczące instalacji

Problemy dotyczące połączeń i komunikacji

Problemy związane z uwierzytelnianiem licencji i kontem ScanSnap

Problemy dotyczące działań aplikacji ScanSnap Home

Problemy dotyczące profilu

Problemy dotyczące skanowania

Problemy dotyczące arkusza nośnego

Problemy dotyczące skanowanych rezultatów

Problemy dotyczące powiązania z aplikacją

Problemy dotyczące powiązania z usługą w chmurze

Problemy dotyczące zarządzania rekordem danych zawartości

Problemy dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego

Resetowanie ustawień skanera ScanSnap

Konserwacja

Przygotowanie materiałów czyszczących lub eksploatacyjnych

Czyszczenie