De wifi-instellingen controleren

Controleer de verbindingsstatus van de wifi en het toegangspunt.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi informatie] om het scherm [ScanSnap-informatie] weer te geven.

De huidige wifi-informatie wordt weergegeven.