De ScanSnap en de computer verbinden door de PIN-code van de WPS-functie van een draadloos toegangspunt te gebruiken

Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet u de ScanSnap en de computer met hetzelfde draadloos toegangspunt verbinden. Wanneer het draadloos toegangspunt WPS ondersteunt, voert u de PIN-code voor de ScanSnap in het configuratievenster van het draadloos toegangspunt in, om de ScanSnap met het draadloos toegangspunt te verbinden.

Nadat de ScanSnap met het draadloos toegangspunt is verbonden, kunt u de ScanSnap gebruiken met de computer.

TIP
 1. Stel [Wi-Fi verbindingsmodus] in op [Verbinding toegangspunt] voor de ScanSnap.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Verbinding toegangspunt].
  5. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
  6. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
 2. Verbind ScanSnap met een draadloos toegangspunt.
  1. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
  2. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] om het scherm [Configuratiemethode verbindingsinformatie] weer te geven.
  3. Selecteer [WPS (pin)].
  4. Druk op de knop [Volgende] om het scherm [WPS (pin)] weer te geven.

   Noteer de pin die op het scherm wordt weergeven, voor het geval u deze vergeet.

  5. Open het venster voor het instellen van de WPS voor het draadloos toegangspunt op een computer of mobiel apparaat en voer de PIN voor de ScanSnap in.

   Het draadloos toegangspunt is klaar om te worden verbonden via de ScanSnap.

   TIP
   • Voor details over de WPS-functie, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

  6. Ga terug naar het aanraakscherm van de ScanSnap en druk binnen de twee minuten op de knop [Volgende] op het scherm [WPS (pin)].
  7. Druk op de knop [Voltooien] op het scherm [Controleer de verbindingsresultaten].
  8. Druk op Start om het startscherm weer te geven.

De computer en de ScanSnap zijn verbonden via Wifi door middel van hetzelfde draadloos toegangspunt.