De ScanSnap en de computer verbinden via de WPS-knop van een draadloos toegangspunt

Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet u de ScanSnap en de computer met hetzelfde draadloos toegangspunt verbinden. Wanneer het draadloos toegangspunt WPS ondersteunt, kunt u de ScanSnap met het draadloos toegangspunt verbinden door middel van de WPS-knop op het draadloos toegangspunt.

Nadat de ScanSnap met het draadloos toegangspunt is verbonden, kunt u de ScanSnap gebruiken met de computer.

TIP
 1. Stel [Wi-Fi verbindingsmodus] in op [Verbinding toegangspunt] voor de ScanSnap.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Verbinding toegangspunt].
  5. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
  6. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
 2. Verbind ScanSnap met een draadloos toegangspunt.
  1. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
  2. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] om het scherm [Configuratiemethode verbindingsinformatie] weer te geven.
  3. Selecteer [WPS (knop)].
  4. Druk op de knop [Volgende].
  5. Druk op de knop voor de WPS-functie op het draadloos toegangspunt.

   Het draadloos toegangspunt is klaar om te worden verbonden via de ScanSnap.

   TIP
   • Voor details over de WPS-functie, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

  6. Ga terug naar het aanraakscherm van de ScanSnap en druk binnen de twee minuten op de knop [Volgende] op het scherm [WPS (knop)].
  7. Druk op de knop [Voltooien] op het scherm [Controleer de verbindingsresultaten].
  8. Druk op Start om het startscherm weer te geven.

De computer en de ScanSnap zijn verbonden via Wifi door middel van hetzelfde draadloos toegangspunt.