De ScanSnap en de computer verbinden door de informatie van een draadloos toegangspunt in te voeren

Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet u de ScanSnap en de computer met hetzelfde draadloos toegangspunt verbinden. Voer de gegevens van het draadloos toegangspunt (zoals de netwerknaam en de beveiliging) in en verbind de ScanSnap met het draadloos toegangspunt.

Nadat de ScanSnap met het draadloos toegangspunt is verbonden, kunt u de ScanSnap gebruiken met de computer.

TIP
 1. Stel [Wi-Fi verbindingsmodus] in op [Verbinding toegangspunt] voor de ScanSnap.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Verbinding toegangspunt].
  5. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
  6. Druk op Terug om naar het scherm [Wi-Fi instellingen] terug te keren.
 2. Verbind ScanSnap met een draadloos toegangspunt.
  1. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
  2. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] om het scherm [Configuratiemethode verbindingsinformatie] weer te geven.
  3. Selecteer [Configureer handmatig].
  4. Druk op de knop [Volgende] om het scherm [Verbindingsinformatie invoeren] weer te geven.
  5. Voer de informatie over het te gebruiken draadloos toegangspunt in en druk op de knop [Volgende].

   De items die op het scherm weergegeven worden, verschillen afhankelijk van het veiligheidsprotocol van het draadloos toegangspunt.

  6. Druk op de knop [Voltooien] op het scherm [Controleer de verbindingsresultaten].
  7. Druk op Start om het startscherm weer te geven.

De computer en de ScanSnap zijn verbonden via Wifi door middel van hetzelfde draadloos toegangspunt.