De ScanSnap en een mobiel apparaat rechtstreeks via een directe verbinding verbinden

Wanneer u geen verbinding kunt maken met een draadloos toegangspunt, gebruikt u een directe verbinding zodat de ScanSnap en een mobiel apparaat rechtstreeks via wifi zijn verbonden.

 1. Stel [Wi-Fi verbindingsmodus] in op [Directe verbinding] voor de ScanSnap.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Directe verbinding].
  5. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  6. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
 2. Verbind de ScanSnap en een mobiel apparaat rechtstreeks door middel van een directe verbinding.
  1. Druk op Apparaten verbinden om het scherm [Apparaten verbinden] weer te geven.
  2. Open het scherm voor het instellen van de wifi-functie op het mobiele apparaat.
   TIP
   • Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie.

  3. Voer de netwerknaam (SSID) en de beveiligingssleutel in die worden weergegeven op het scherm [Apparaten verbinden] in het venster voor het instellen van de Wifi-functie.
  4. Start een toepassing op het mobiele apparaat en verbind de ScanSnap en het mobiele apparaat direct.

   Voor details over het verbinden van het mobiel apparaat met de ScanSnap, raadpleeg de handleiding van de toepassing.

   Voor details over de toepassing die op het mobiel apparaat wordt gebruikt, raadpleeg App vereist voor een mobiel apparaat.