Wifi uitschakelen

Schakel wifi op de ScanSnap uit en maak de wifi-verbinding tijdelijk ongedaan.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Wi-Fi uit].
  5. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.

De wifi-verbinding is gewist.