De ScanSnap en een computer opnieuw verbinden door het IP-adres van de ScanSnap op te geven

Geef het IP-adres van de ScanSnap op om opnieuw verbinding te maken tussen de ScanSnap en een computer.

Raadpleeg Het IP-adres van de ScanSnap controleren voor meer informatie over het controleren van het IP-adres dat is ingesteld voor de ScanSnap.

 1. De wifi-verbindingsmodus voor de ScanSnap instellen.

  Als deze al is ingesteld, gaat u naar stap 2.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Verbinding toegangspunt] of [Directe verbinding].
  5. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.
 2. Geeft het IP-adres op om de ScanSnap en de computer opnieuw te verbinden op een van de volgende manieren:
  • Wanneer u de naam van de scanner kent die u opnieuw met de computer wilt verbinden

   1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

    Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

   2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.

   3. Selecteer een ScanSnap-toestel om verbinding te maken uit de lijst met ScanSnap-toestellen onder [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner] en klik op de knop [Verbind via een IP-adres] om het venster [Verbind via een IP-adres] weer te geven.

    TIP
    • Het tabblad [Scanner] kan worden weergegeven via het menu ScanSnap Home, dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op het ScanSnap Home-pictogram in het meldingsgedeelte van de taakbalk klikt.

     Voor details over ScanSnap Home-menu's, raadpleeg ScanSnap Home-pictogram en ScanSnap Home-menu's.

   4. Geef een IP-adres op en klik op de [OK]-knop.

   5. Wanneer een bericht wordt weergegeven met de melding dat de verbinding is voltooid, klikt u op de [OK]-knop.

  • Wanneer u de naam van de scanner die u opnieuw met de computer wilt verbinden niet kent

   1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

    Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   2. Selecteer [Een ScanSnap toevoegen] in de lijst [Selecteer een scanner].

   3. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden], selecteert u het te verbinden ScanSnap-model en klik daarna op de knop [Configuratie starten].

   4. Klik in het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbind ScanSnap met uw computer) op [Als u de USB-kabel niet kunt verbinden met de computer, raadpleegt u deze koppeling].

   5. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (De ScanSnap wordt verbonden met een draadloos toegangspunt), klikt u op de knop [Volgende].

   6. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Zoek naar de gewenste ScanSnap en maak verbinding), klikt u op [Geef een IP-adres op en maak verbinding met ScanSnap].

   7. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Geef een IP-adres op en maak verbinding met ScanSnap), geeft u een IP-adres op en klikt u op de knop [Volgende].

   8. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbinding is voltooid) wordt weergegeven, klikt u op de knop [Volgende].

   9. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Laten we het gebruiken!) wordt weergegeven, controleert u de inhoud en klikt u op de knop [Sluiten].

De ScanSnap en de computer zijn verbonden.

 1. De wifi-verbindingsmodus voor de ScanSnap instellen.

  Als deze al is ingesteld, gaat u naar stap 2.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Verbinding toegangspunt] of [Directe verbinding].
  5. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.
 2. Geeft het IP-adres op om de ScanSnap en de computer opnieuw te verbinden op een van de volgende manieren:
  • Wanneer u de naam van de scanner kent die u opnieuw met de computer wilt verbinden

   1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

    Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.

   3. Selecteer een ScanSnap-toestel om verbinding te maken uit de lijst met ScanSnap-toestellen onder [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner] en klik op de knop [Verbind via een IP-adres] om het venster [Verbind via een IP-adres] weer te geven.

    TIP
    • Het tabblad [Scanner] kan worden weergegeven via het menu ScanSnap Home, dat verschijnt wanneer u op het ScanSnap Home-pictogram klikt op de taakbalk.

     Voor details over ScanSnap Home-menu's, raadpleeg ScanSnap Home-pictogram en ScanSnap Home-menu's.

   4. Geef een IP-adres op en klik op de [OK]-knop.

   5. Wanneer een bericht wordt weergegeven met de melding dat de verbinding is voltooid, klikt u op de [OK]-knop.

  • Wanneer u de naam van de scanner die u opnieuw met de computer wilt verbinden niet kent

   1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

    Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   2. Selecteer [Een ScanSnap toevoegen] in de lijst [Selecteer een scanner].

   3. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden], selecteert u het te verbinden ScanSnap-model en klik daarna op de knop [Configuratie starten].

   4. Klik in het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbind ScanSnap met uw computer) op [Als u de USB-kabel niet kunt verbinden met de computer, raadpleegt u deze koppeling].

   5. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (De ScanSnap wordt verbonden met een draadloos toegangspunt), klikt u op de knop [Volgende].

   6. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Zoek naar de gewenste ScanSnap en maak verbinding), klikt u op [Geef een IP-adres op en maak verbinding met ScanSnap].

   7. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Geef een IP-adres op en maak verbinding met ScanSnap), geeft u een IP-adres op en klikt u op de knop [Volgende].

   8. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbinding is voltooid) wordt weergegeven, klikt u op de knop [Volgende].

   9. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Laten we het gebruiken!) wordt weergegeven, controleert u de inhoud en klikt u op de knop [Sluiten].

De ScanSnap en de computer zijn verbonden.