De Wifi-instellingen resetten

Reset de wifi-instellingen die zijn geconfigureerd voor de ScanSnap.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi instellingen initialiseren] om het scherm [Wi-Fi instellingen initialiseren] weer te geven.
  4. Druk op de knop [Initialiseren].
  5. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.

De wifi-instellingen worden gereset.