De verbindingsmethode wijzigen van Verbinding toegangspunt in Directe verbinding

Wanneer een computer of een mobiel apparaat met de ScanSnap is verbonden via een toegangspunt, wijzigt u de verbindingsmethode voor de computer of het mobiele apparaat in een directe verbinding en verbindt u de computer of het mobiele apparaat rechtstreeks met de ScanSnap in plaats van via een draadloos toegangspunt.

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd om de verbindingsmethode voor de computer en de ScanSnap te wijzigen van een toegangspuntverbinding in een directe verbinding.

 1. Stel [Wi-Fi verbindingsmodus] in op [Directe verbinding] voor de ScanSnap.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  4. Selecteer [Directe verbinding].
  5. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  6. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
 2. Druk op Apparaten verbinden om het scherm [Apparaten verbinden] weer te geven.
 3. Open het venster voor het instellen van de Wifi-functie op de computer.
  TIP
  • Raadpleeg de handleiding van de computer voor details.

 4. Voer de netwerknaam (SSID) en de beveiligingssleutel in die worden weergegeven op het scherm [Apparaten verbinden] in het venster voor het instellen van de Wifi-functie.

De verbindingsmethode is gewijzigd van een toegangspuntverbinding in een directe verbinding. De computer en de ScanSnap zijn rechtstreeks verbonden via wifi.