Een draadloos toegangspunt verifiëren met een client-certificaat

Om de ScanSnap met een draadloos toegangspunt te verbinden, gebruikt u een client-certificaat of Ca-certificaat dat werd geregistreerd op de ScanSnap, om een verbinding met een draadloos toegangspunt te verifiëren.

 1. Geef op het aanraakscherm van de ScanSnap het scherm [Verbindingsinformatie invoeren] weer.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Wi-Fi instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  3. Druk op [Verbinding toegangspunt] om het scherm [Verbinding toegangspunt] weer te geven.
  4. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] om het scherm [Configuratiemethode verbindingsinformatie] weer te geven.
  5. Selecteer [Een toegangspunt selecteren].
  6. Druk op de knop [Volgende] om het scherm [Netwerk selecteren] weer te geven.
  7. Selecteer een draadloos toegangspunt waar u verbinding mee wilt maken uit de lijst van weergegeven draadloze toegangspunten.
  8. Druk op de knop [Volgende] om het scherm [Verbindingsinformatie invoeren] weer te geven.
 2. Druk op [Client-certificaat] en selecteer het certificaat dat gebruikt moet worden.
  TIP
  • Om de details van het certificaat te controleren, drukt u op de knop [Certificaat].

 3. Druk op de knop [Volgende] om het scherm [Netwerk selecteren] weer te geven.
 4. Druk op de knop [Voltooien] op het scherm [Controleer de verbindingsresultaten].
 5. Druk op Start om terug te keren naar het startscherm.

Wanneer de verificatie voltooid is, is de ScanSnap verbonden met het draadloos toegangspunt.