De ScanSnap en het mobiele apparaat kunnen niet via wifi worden verbonden

Als de ScanSnap en het mobiele apparaat niet via wifi kunnen worden verbonden, controleert u achtereenvolgens het volgende:

1. Controleer de ScanSnap

Staat de wifi-schakelaar van de ScanSnap uit?

Zet de wifischakelaar van de ScanSnap aan.

Brandt de wifi-indicator of knippert het oranje?

 • Het signaal tussen het draadloos toegangspunt en de ScanSnap is zwak of er is misschien signaalstoring.

  Verplaats de ScanSnap en het draadloze toegangspunt naar verschillende locaties.

  • Zet de ScanSnap dichter bij het draadloos toegangspunt.

  • Verplaats de ScanSnap en het draadloos toegangspunt uit de buurt van volgende items:

   • Obstakels die het signaal kunnen blokkeren (bijvoorbeeld muren en metalen wanden)
   • Apparaten die signaalstoring kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld microgolfovens en draadloze telefoons) en draadloze apparaten
  • Wijzig de richting van de ScanSnap.

  Ook kan de communicatie in bepaalde draadloze kanalen onstabiel worden door signaalinterferentie, zoals ruis.

  Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt.

 • Gebruik de ScanSnap Wireless Setup Tool om te controleren of de standaard wifi-instellingen zijn hersteld.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

TIP
 • Wanneer u de ScanSnap iX1300 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Wanneer u de ScanSnap iX100 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Wordt de ScanSnap gebruikt door andere apparaten?

Sluit de ScanSnap aan op het netwerk als u klaar bent met het gebruik van de ScanSnap met andere apparaten.

Ondersteunt de ScanSnap een wifi-verbinding?

Voor sommige versies van de ScanSnap-firmware ondersteunt de ScanSnap mogelijk geen wifi-verbinding.

Werk de firmware van de ScanSnap bij naar de nieuwste versie.

Voor details, raadpleeg De firmware bijwerken in ScanSnap Home.

1. Controleer het netwerk
2. Controleer het netwerk

Is de ScanSnap verbonden met het draadloze toegangspunt?

Voer een diagnose uit om te controleren of de ScanSnap is verbonden met een draadloos toegangspunt en neem de juiste maatregelen om het probleem op te lossen, afhankelijk van de resultaten van de diagnose.

Controleer het volgende en neem passende maatregelen om het probleem op te lossen.

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.

 2. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.

 3. Druk op [Wi-Fi informatie] om het scherm [ScanSnap-informatie] weer te geven.

 4. Druk op het tabblad [Wifi] op de knop [Diagnose].

Wanneer het bericht "De verbinding met het toegangspunt is in orde." wordt weergegeven

De ScanSnap en een draadloos toegangspunt zijn verbonden. Controleer het volgende:

Is er een apparaat met hetzelfde IP-adres in het netwerk? En zijn er veel netwerkapparaten en computers op dit netwerk aangesloten?

Wijzig het IP-adres als het overlapt met een ander apparaat.

Maak ook meer IP-adressen beschikbaar door ongebruikte computers en netwerkapparaten uit te schakelen.

Is er een IP-adres ingesteld voor de ScanSnap?
 • Als de DHCP-functie is uitgeschakeld op het draadloze toegangspunt, schakelt u DHCP eerst in en laat u de ScanSnap vervolgens automatisch opnieuw een IP-adres configureren.

  Of configureer handmatig een IP-adres voor de ScanSnap.

  Raadpleeg Een IP-adres instellen voor de ScanSnap voor meer informatie over het instellen van een IP-adres voor de ScanSnap.

 • Als alle IP-adressen al worden gebruikt voor DHCP, geeft u een breder bereik op voor de te gebruiken IP-adressen.

  Of maak een IP-adres beschikbaar door een ongebruikt apparaat los te koppelen van het netwerk.

 

Wanneer de foutmelding wordt weergegeven

Volg de foutmelding om het probleem op te lossen.

Als het probleem zich blijft voordoen, controleert u het volgende:

Is het draadloos toegangspunt ingeschakeld?

Schakel het draadloos toegangspunt in.

Controleer ook dat er geen fouten of storingen zijn op het draadloos toegangspunt.

Voor details over fouten van het draadloos toegangspunt, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

TIP
 • Wanneer u de ScanSnap iX1600 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Wanneer u de ScanSnap iX1500 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Wanneer u de ScanSnap iX1300 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Wanneer u de ScanSnap iX100 gebruikt, kunt u de ScanSnap en de computer of het mobiel apparaat verbinden via Wifi in de modus Directe verbinding, zonder draadloos toegangspunt.

  Voor details, raadpleeg De verbindingsmethode wijzigen van Verbinding toegangspunt in Directe verbinding.

  Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Hebt u de ScanSnap met een draadloos toegangspunt verbonden?

Verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt volgens de volgende procedure:

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.

 2. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.

 3. Controleer dat de [Wi-Fi verbindingsmodus] is ingesteld op [Verbinding toegangspunt].

 4. Druk op [Verbinding toegangspunt].

 5. Druk op [Verbindingsinstellingen toegangspunt] en verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt door de aanwijzingen op het scherm te volgen.

Verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt door middel van ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Zijn de netwerknaam (SSID), het beveiligingsprotocol (verificatiemethode), de versleutelingsmethode en de veiligheidssleutel juist geconfigureerd?

De instellingen voor de ScanSnap, zoals de netwerknaam (SSID), het beveiligingsprotocol (de verificatiemethode), de versleutelingsmethode en de beveiligingssleutel moeten overeenkomen met de instellingen voor het draadloze toegangspunt.

Controleer de wifi-instellingen voor de ScanSnap en configureer deze zo nodig opnieuw.

Voor details, raadpleeg De wifi-instellingen controleren.

Raadpleeg de Help van de ScanSnap Wireless Setup Tool voor meer informatie over het controleren van de wifi-instellingen.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Als u de netwerknaam (SSID) of beveiligingssleutel van het draadloze toegangspunt niet kent, raadpleegt u de handleidingen van het draadloze toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als de beveiligingsprotocol voor de netwerknaam (SSID) "WPA3" is, kan de ScanSnap niet worden verbonden. Verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt met behulp van "WPA2" als de beveiligingsprotocol.

Vraag aan de fabrikant van het draadloos toegangspunt of de beveiligingsprotocol "WPA2" is.

Bevinden de ScanSnap en het draadloze toegangspunt zich ver van elkaar? En, is er iets dat het signaal kan blokkeren (zoals muren en metalen wanden) of een elektromagnetische bron?

Het signaal tussen het draadloos toegangspunt en de ScanSnap is zwak of er is misschien signaalstoring.

Controleer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, de signaalstatus met het pictogram dat boven aan het startscherm wordt weergegeven.

Pictogram

Signaalstatus

Signaalsterkte (Sterk)

Signaalsterkte: Sterk

Signaalsterkte (Gemiddeld)

Signaalsterkte: Gemiddeld

Signaalsterkte (Zwak)

Signaalsterkte: Zwak

Geen signaal

Geen signaal

Zoeken/Niet opgegeven

Zoeken naar een draadloos toegangspunt/Geen draadloos toegangspunt opgegeven

Controleer de signaalstatus door middel van ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

Als de signaalstatus niet goed is, zet de ScanSnap en het draadloos toegangspunt dan op andere plaatsen.

 • Zet de ScanSnap dichter bij het draadloos toegangspunt.

 • Verplaats de ScanSnap en het draadloos toegangspunt uit de buurt van volgende items:

  • Obstakels die het signaal kunnen blokkeren (bijvoorbeeld muren en metalen wanden)
  • Apparaten die signaalstoring kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld microgolfovens en draadloze telefoons) en draadloze apparaten
 • Wijzig de richting van de ScanSnap.

TIP
 • Zelfs wanneer de signaalstatus goed is, kan de communicatie binnen het bereik van een bepaalde frequentie in bepaalde draadloze kanalen zwak worden, omwille van signaalstoring zoals ruis.

  Wanneer u zich op een plaats bevindt waar 5 GHz Wifi beschikbaar is, selecteer dan niet [Automatisch] voor de frequentie om de ScanSnap te verbinden. Selecteer [2,4 GHz] of [5 GHz] afhankelijk van waar u de ScanSnap gebruikt.

  Voor details, raadpleeg De frequentie voor het verbinden van de ScanSnap wijzigen.

  Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt indien nodig.

  Voor details, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

Ook kan de communicatie in bepaalde draadloze kanalen onstabiel worden als gevolg van signaalstoring zoals ruis.

Wijzig de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt.

 

2. Controleer het draadloze toegangspunt
3. Controleer het draadloze toegangspunt

Hebt u enige instellingen voor machtiging van communicatie ingesteld op het draadloos toegangspunt?

Als de instellingen op het draadloos toegangspunt zijn geconfigureerd op onderstaande manieren, volg dan de overeenkomstige instructies.

 • Communicatie tussen draadloze apparaten is uitgeschakeld (bijvoorbeeld omwille van een scheidingsfunctie voor privacy of een poortscheidingsfunctie)

  Communicatie tussen draadloze apparaten en het draadloos toegangspunt inschakelen.

 • Wanneer de SSID verzending, zoals ANY-verbinding is uitgeschakeld

  Schakel de SSID verzending in op het draadloos toegangspunt. Configureer anders de Wifi-instellingen handmatig.

 • Wanneer de functie protocolfilter is geconfigureerd

  Configureer het protocol op het draadloos toegangspunt.

 • Wanneer de stealth-functie is geconfigureerd

  Schakel de stealth-functie uit en configureer daarna de Wifi-instellingen opnieuw door middel van de WPS-functie. Configureer anders de Wifi-instellingen handmatig.

 • Wanneer MAC-adresfiltering is geconfigureerd

  Stel het MAC-adres voor de ScanSnap in op het draadloos toegangspunt en configureer daarna opnieuw de Wifi-instellingen.

Bovendien kan het ingestelde kanaal worden gebruikt met een ander draadloos toegangspunt.

Wijzig in dit geval de waarde van het draadloze kanaal op het draadloos toegangspunt.

Voor details over de instellingen van het draadloos toegangspunt, raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt.

Gebruikt u een openbare draadloze LAN-dienst?

In een openbare draadloze LAN-omgeving kan de ScanSnap niet worden verbonden vanaf een mobiel apparaat, omdat de privacyscheidingsfunctie meestal is ingesteld op ingeschakeld.

Gebruik de ScanSnap in de modus Directe verbinding zonder een draadloos toegangspunt.

Voor details, raadpleeg De verbindingsmethode wijzigen van Verbinding toegangspunt in Directe verbinding.

Verbind de ScanSnap tijdelijk in de modus Directe verbinding zonder een draadloos toegangspunt, volgens de volgende procedure.

 1. Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen.

  TIP
  • Als de ADF-papierbaan (afdekking) al gesloten is, opent u de ADF-papierbaan (afdekking) en sluit u hem weer om de ScanSnap uit te schakelen.

 2. Zet, met de ScanSnap uitgeschakeld, de Wifischakelaar achteraan op de ScanSnap aan.

 3. Terwijl u de WPS-knop ingedrukt houdt, opent de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel in te schakelen. Druk op dit moment gedurende meer dan drie seconden op de WPS-knop tot de wifi-indicator groen knippert.

  Wanneer de wifi-verbindingsmodus is gewijzigd naar de modus Directe verbinding, knippert de wifi-indicator oranje.

 4. Open het scherm voor het instellen van de wifi-functie op het mobiele apparaat en voer de ScanSnap-netwerknaam (SSID) en beveiligingssleutel in.

  De standaard ScanSnap netwerknaam (SSID) en de veiligheidssleutel bevinden zich op de onderkant van de ScanSnap.

  Wanneer de ScanSnap via een directe verbinding met een mobiel apparaat is verbonden, licht de wifi-indicator groen op.

Verbind de ScanSnap met een ander netwerk dan een openbaar draadloos LAN-netwerk.

Wanneer u de ScanSnap per ongeluk met een openbaar draadloos LAN-netwerk verbindt, kan de ScanSnap in deze omgeving niet worden gebruikt in de modus Directe verbinding. Voer een van de volgende zaken uit:

 • Verwijder onnodige draadloze toegangspunten door middel van ScanSnap Wireless Setup Tool.

 • Schakel handmatig over naar de modus Directe verbinding.

Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

3. Controleer het mobiele apparaat
4. Controleer het mobiele apparaat

Zijn er fouten op het mobiele apparaat of in de ScanSnap Connect Application?

Raadpleeg de vensters of handleiding van het mobiele apparaat of de ScanSnap Connect Application en neem de juiste maatregelen.

4. Controleer andere mogelijke oorzaken
5. Controleer andere mogelijke oorzaken

Zijn er beperkingen op het gebied van netwerkbeveiliging?

Neem contact op met de netwerkbeheerder.

Neem contact op met uw netwerkbeheerder als IEEE 802.1X-verificatie wordt gebruikt.

Controleer het volgende bij uw netwerkbeheerder:

 • Of de wifi-instellingen dezelfde zijn als de instellingen op de authenticatieserver

 • Of de netwerkomgeving voor de verificatieserver normaal is

 • Of de verificatieserver en het draadloze toegangspunt correct zijn verbonden

 • Of het certificaat geldig is

  Voorbeeld: Of het certificaat niet is ingetrokken of niet is verlopen

 • Of de CN (CommonName) voor het certificaat binnen 64 bytes ligt als [EAP-TLS] is geselecteerd voor de verificatiemethode.

Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de oplossingen voor alle bovenstaande controlepunten hebt geprobeerd, raadpleegt u de Help van de ScanSnap Wireless Setup Tool.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.