ScanSnap Home start niet of kan niet worden gebruikt

Als ScanSnap Home niet start of niet kan worden gebruikt, controleert u het volgende:

Wordt er niets op de computer weergegeven hoewel u ScanSnap Home hebt gestart of wordt er een bericht weergegeven dat aangeeft dat ScanSnap Home niet meer werkt?

Sluit andere toepassingen af en start ScanSnap Home opnieuw op.

Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u ScanSnap Home en installeert u vervolgens de nieuwste versie van ScanSnap Home.

Download ScanSnap Home hier en installeer het.

Wordt een bericht weergegeven, dat aangeeft dat de bestanden die nodig zijn om het programma uit te voeren niet bestaan?

De bestanden die nodig zijn om ScanSnap Home uit te voeren, bestaan mogelijk niet.

Maak de installatie van ScanSnap Home ongedaan en installeer daarna de recenste versie van ScanSnap Home.

Download ScanSnap Home hier en installeer het.

Wordt een bericht weergegeven, dat aangeeft dat er een onverwachte fout is opgetreden?

De nieuwste updates worden mogelijk niet correct toegepast op ScanSnap Home.

Maak de installatie van ScanSnap Home ongedaan en installeer daarna de recenste versie van ScanSnap Home.

Download ScanSnap Home hier en installeer het.

Wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat er onvoldoende systeemgeheugen is?

Er is onvoldoende geheugen om ScanSnap Home te bedienen.

Sluit onnodige toepassingen af en start ScanSnap Home opnieuw.

Is het weergegeven ScanSnap Home-venster uitgeschakeld?

Als een netwerkmap die zich ver onderaan in de mappenhiërarchie bevindt, wordt gebruikt als ScanSnap Home-map of een map die is toegewezen als map die moet worden beheerd in ScanSnap Home, kan het lang duren voordat de mappenhiërarchie wordt uitgeklapt. Wacht even en start ScanSnap Home opnieuw.

Hebt u ScanSnap Organizer of CardMinder op uw computer geïnstalleerd?

Als ScanSnap Organizer of CardMinder op uw computer is geïnstalleerd, kan ScanSnap niet worden opgestart.

Als u ScanSnap Home wilt gebruiken, verwijdert u ScanSnap Organizer, CardMinder, of beide (als beide zijn geïnstalleerd).

Wanneer het probleem nog altijd aanhoudt, raadpleeg dan Vragen over problemen met ScanSnap Home en neem contact op met de verdeler/dealer waar u dit product gekocht hebt.