Een bericht "Fout in optisch systeem." wordt weergeven

Als het bericht "Fout in optisch systeem." wordt weergegeven, controleert u het volgende:

Gebruikt u de netstroomadapter en kabels die bij de ScanSnap zijn geleverd?

Gebruik alleen de netstroomadapter en kabels die bij de ScanSnap zijn geleverd.

Is het glas van de ScanSnap vuil?

Maak het glas van de ScanSnap schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Dagelijks onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Gebruikt u een USB-hub of een verlengkabel?

Als u een USB-hub of een verlengkabel gebruikt, sluit de ScanSnap dan via een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.

Er is mogelijk een fout opgetreden in de ScanSnap

Maak de kabels los van de ScanSnap, sluit ze na 10 minuten weer aan, en controleer dan of het probleem is opgelost.

Reset de ScanSnap door de [Scan/Stop]-knop op de ScanSnap en de WPS-knop aan de achterzijde van de ScanSnap tegelijkertijd meer dan 5 seconden ingedrukt te houden, en controleer vervolgens of het probleem is opgelost.