Er kan geen scan worden uitgevoerd omdat er een oranje uitroepteken op de [Scan]-knop staat

Als er een oranje uitroepteken verschijnt op de [Scan]-knop op het aanraakscherm van de ScanSnap of in het scanvenster van ScanSnap Home, controleert u het volgende. Als er een oranje uitroepteken verschijnt op de [Scan]-knop in het scanvenster van ScanSnap Home, controleert u het volgende.

Wanneer u op Waarschuwing klikt dat op de [Scan]-knop verschijnt, wordt een foutbericht weergegeven. Controleer het bericht en neem maatregelen om het probleem op te lossen.

Wanneer het bericht "Het apparaat reageert niet." wordt weergegeven

Raadpleeg Het bericht "Het apparaat reageert niet." wordt weergeven voor de oplossingen.

Wanneer het bericht "ScanSnap kan via het netwerk niet worden verbonden met ScanSnap Cloud." wordt weergegeven

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.

 • De ScanSnap-firmware updaten

  Raadpleeg het volgende en update de firmware van de ScanSnap.

  • Wanneer u ScanSnap Home gebruikt

   De firmware bijwerken in ScanSnap Home

  • Wanneer u de ScanSnap Cloud-toepassing gebruikt

   ScanSnap Cloud Help

   Klik bovenaan op de pagina van de ScanSnap Cloud Help op het pictogram [Bediening] en voer "Firmware-update" in het veld in om te zoeken naar de procedure voor het updaten van de firmware.

 • Een proxyserver instellen voor de ScanSnap

  Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver, stelt u een proxyserver in voor de ScanSnap. Voor details, raadpleeg Een proxyserver gebruiken voor de internetverbinding.

 • Controleer of de ScanSnap is verbonden met een draadloos toegangspunt

  Als de ScanSnap niet juist met een draadloos toegangspunt is verbonden, raadpleeg De ScanSnap en de computer kunnen niet via wifi worden verbonden en neem de gepaste maatregelen.

 • Wijzig de wifi-instellingen om automatisch een IP-adres op te halen

  Als een statisch IP-adres is ingesteld op de ScanSnap, wijzigt u de instellingen om automatisch een IP-adres te verkrijgen met de ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details, raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool.

  Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

 • Stel een DNS-server in voor de ScanSnap of wijzig de wifi-instellingen om automatisch een IP-adres op te halen

  Als een statisch IP-adres is ingesteld voor de ScanSnap, stelt u in plaats daarvan een DNS-server in. Of wijzig de wifi-instellingen om automatisch een IP-adres op te halen

  Voor details, raadpleeg het volgende:

 • Wijzig de instellingen van het draadloos toegangspunt zodat de 2,4 GHz SSID wordt gebruikt

  Als er twee types van SSID (2,4 GHz en 5 GHz) zijn, moet de 2,4 GHz SSID gebruikt worden.

  Wijzig de instellingen van het draadloos toegangspunt zodat de 2,4 GHz SSID wordt gebruikt.

Wanneer het bericht "Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud." wordt weergegeven

Raadpleeg Een bericht "Geen verbinding mogelijk met ScanSnap Cloud." wordt weergegeven op het aanraakscherm wanneer een bericht wordt weergegeven op het aanraakscherm van de ScanSnap om de juiste maatregelen te nemen.

Als een bericht wordt weergegeven wanneer u de scanner gebruikt om een scan uit te voeren vanuit het scanvenster van ScanSnap Home, neemt u de volgende maatregelen en controleert u of het probleem zich nog steeds voordoet.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.

 • De ScanSnap-firmware updaten

  Raadpleeg het volgende en update de firmware van de ScanSnap.

  • Wanneer u ScanSnap Home gebruikt

   De firmware bijwerken in ScanSnap Home

  • Wanneer u de ScanSnap Cloud-toepassing gebruikt

   ScanSnap Cloud Help

   Klik bovenaan op de pagina van de ScanSnap Cloud Help op het pictogram [Bediening] en voer "Firmware-update" in het veld in om te zoeken naar de procedure voor het updaten van de firmware.

 • Controleer of de ScanSnap is verbonden met een draadloos toegangspunt

  Als de ScanSnap niet juist met een draadloos toegangspunt is verbonden, raadpleeg De ScanSnap en de computer kunnen niet via wifi worden verbonden en neem de gepaste maatregelen.

 • Controleer of u zich hebt aangemeld met een ScanSnap-account.

  Om ScanSnap Cloud te gebruiken moet u op ScanSnap Home aanmelden met een ScanSnap-account.

  Voor details, raadpleeg Een licentie voor ScanSnap Home activeren.

 • De ScanSnap uitschakelen

  Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen en open daarna de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel opnieuw in te schakelen en controleer of het probleem zich nog voordoet.

  Sluit de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap uit te schakelen en houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) vast en open deze om opnieuw in te scakelen en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.

  Sluit de toevoergeleider om de ScanSnap uit te schakelen en open de toevoergeleider om deze weer in te schakelen en controleer of het probleem zich nog steeds voordoet.

 • Verbind de ScanSnap met de ScanSnap Cloud-server door middel van de ScanSnap Cloud-toepassing die op een mobiel apparaat is ge├»nstalleerd

  Gebruik de ScanSnap Cloud-toepassing om de ScanSnap te registreren op ScanSnap Cloud.

  Voor details over het instellen en gebruiken van ScanSnap Cloud, raadpleeg de ScanSnap Cloud Help.

Wanneer het bericht "ScanSnap Cloud kan niet geopend worden. Het e-mailadres en het wachtwoord voor de ScanSnap-account zijn vereist." wordt weergegeven

Voer een e-mailadres en wachtwoord in voor een ScanSnap-account.

De velden e-mailadres en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig. Ze moeten nauwkeurig worden ingevoerd.

Als het probleem zich blijft voordoen, ook al hebt u het juiste e-mailadres en wachtwoord ingevoerd, raadpleegt u De ScanSnap is niet verbonden met het netwerk (bij gebruik van ScanSnap Cloud) om de nodige maatregelen te treffen.

Wanneer een ander bericht dan de bovenstaande berichten wordt weergegeven

Volg de instructies in het bericht om het probleem op te lossen.