Het document is beschadigd

Wanneer u scant met de ScanSnap en het document is beschadigd, controleert u het volgende:

Hebt u een document gescand dat gemakkelijk kan worden beschadigd, zoals een foto?

U kunt documenten die gemakkelijk kunnen worden beschadigd, zoals foto's, beschermen door een optionele (drager)folie te gebruiken.

U kunt documenten die gemakkelijk beschadigd kunnen worden, zoals foto's, beschermen met de dragerfolie.

U kunt documenten die gemakkelijk kunnen worden beschadigd, zoals foto's, beschermen met een optionele dragerfolie.

Plaats een vel per keer in de (drager)folie en voer een scan uit.

Plaats één vel tegelijk in de (drager)folie, plaats de (drager)folie in de handmatige toevoer en voer een scan uit met Retourscan.

Plaats een blad per keer in de dragerfolie en voer een scan uit.

Snij de opgeslagen afbeelding bij tot een gewenst formaat na het scannen van de (drager)folie.

Snij de opgeslagen afbeelding bij tot een gewenst formaat na het scannen van de dragerfolie.

Voor details over het bijsnijden van afbeeldingen, raadpleeg Een pagina bijsnijden.

Zijn de rollers of het glas in de ScanSnap vuil?

Reinig de binnenkant van de ScanSnap.

Voor meer informatie over het reinigen, zie Dagelijks onderhoud en Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.