De [Scan]-knop is niet beschikbaar, zelfs niet nadat een profielpictogram is geselecteerd op het aanraakscherm van de ScanSnap

Als de [Scan]-knop niet beschikbaar komt, zelfs nadat een profielpictogram is geselecteerd op het aanraakscherm van de ScanSnap, controleert u het volgende:

Is de ScanSnap goed aangesloten op een computer of een mobiel apparaat?

Wanneer de ScanSnap via wifi is verbonden met een computer of een mobiel apparaat, controleert u of er geen problemen zijn met de wifi-omgeving.

Voor details, raadpleeg De ScanSnap en de computer kunnen niet via wifi worden verbonden of De ScanSnap en het mobiele apparaat kunnen niet via wifi worden verbonden.

Wanneer de ScanSnap via een USB-kabel op een computer is aangesloten, controleert u of de USB-kabel goed is aangesloten.

TIP